PTTEP ED ได้เข้าแหล่งเอราวัณเพื่อเริ่มสำรวจและวางแผนด้าน​ IT กลางเดือนมีนาคมนี้​

- Advertisment-

เชฟรอน​ เผย​ PTTEP ED ได้เข้าพื้นที่แหล่งเอราวัณเพื่อเริ่มสำรวจและวางแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ​ ในกลางเดือนมีนาคมนี้​ หลังบรรลุข้อตกลงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ​ (IT Transition Support Agreement) ร่วมกัน

บริษัท เชฟรอนประเทศไทย สำรวจและผลิต จำกัด บรรลุข้อตกลงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Transition Support Agreement) กับบริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (PTTEP ED) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ PTTEP ED ในการเข้าพื้นที่แหล่งเอราวัณเพื่อเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศนอกชายฝั่งสำหรับการเป็นผู้ดำเนินงานแหล่งเอราวัณในเดือนเมษายน 2565

โดยภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีการลงนามร่วมกันไปเมื่อเร็วๆนี้นั้น​ เชฟรอนประเทศไทยจะสนับสนุนการดำเนินงานของ PTTEP ED ในการเตรียมความพร้อมด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนอกชายฝั่ง ซึ่งรวมถึงการออกแบบและติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานตลอดจนเครือข่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้การสื่อสารและการจัดการข้อมูลมีประสิทธิภาพ อันเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของปฏิบัติงานนอกชายฝั่งอย่างต่อเนื่อง โดย PTTEP ED จะได้เข้าพื้นที่แหล่งเอราวัณเพื่อเริ่มสำรวจและวางแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในกลางเดือนมีนาคมนี้

- Advertisment -

ทั้งนี้ เชฟรอนจะยังคงทำงานร่วมกับ ปตท. สผ. และ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง เพื่อประสานความร่วมมือกันในการส่งมอบแหล่งเอราวัณในช่วงของการเปลี่ยนผ่านนี้ ซึ่งมีความคืบหน้าในกิจกรรมสำคัญต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การเตรียม​การสำหรับการถ่ายโอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียมและข้อมูลการดำเนินงานในการบริหารแหล่งเอราวัณ ตลอดจนประสานความร่วมมือในการเตรียมการด้านบุคลากรให้กับ ปตท.สผ. ซึ่งทั้งสองบริษัทได้ร่วมมือกันในกระบวนการรับสมัครงานและคัดเลือกบุคลากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของแหล่งเอราวัณ โดยในส่วนของพนักงานบนฝั่งได้ดำเนินการเสร็จแล้ว ส่วนพนักงานนอกชายฝั่งและพนักงานรับเหมานั้นคาดว่ากระบวนการจะแล้วเสร็จภายในกลางปีนี้

นอกจากนี้ เชฟรอนยังได้ให้ความร่วมมือในการอนุญาตให้พนักงานบางส่วนสามารถไปทำงานกับ ปตท. สผ. ได้ตั้งแต่กลางปีนี้เป็นต้นไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในช่วงเตรียมการ ก่อนสิ้นสุดอายุสัมปทานของแหล่งเอราวัณ อีกด้วย

Advertisment

- Advertisment -.