- Advertisment-

ปตท. ประกาศความสำเร็จ รวมพลังคนไทย เดิน-วิ่งต่อลมหายใจเพื่อน้องกว่า 60,000 คนกลับสู่ระบบการศึกษา พร้อมจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือเยาวชนในภาวะวิกฤติการศึกษา รวมงบสนับสนุน 171 ล้านบาท

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เปิดเผยว่า กิจกรรม PTT Virtual Run ภายใต้โครงการ “ลมหายใจเพื่อน้อง” ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม จนถึง 30 มิถุนายน 2565 รวมระยะเวลา 45 วัน ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง โดยได้รับความสนใจจากประชาชนทุกภาคส่วนทั่วประเทศ ที่มีความห่วงใยต่อเยาวชนโดยเฉพาะในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด-19 และเสี่ยงต่อการหลุดจากระบบการศึกษาในปี 2565 จึงเข้าร่วมกิจกรรมกับ ปตท. เดิน-วิ่งสะสมระยะทางเพื่อแปลงเป็นทุนการศึกษา จำนวน 151 ล้านบาท สามารถช่วยเด็กและเยาวชนให้มีโอกาสได้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาได้กว่า 60,000 คน นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันจัดตั้ง “กองทุนแรกเริ่มช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในวิกฤตการศึกษา” ผ่านกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา อีก 20 ล้านบาทด้วย รวมงบประมาณสนับสนุนทั้งสิ้น 171 ล้านบาท

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

“ขอขอบคุณทุกพลังของคนไทย ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง กันอย่างคับคั่ง เกิดการสร้างสถิติใหม่ สะสมระยะทางแปลงเป็นทุนการศึกษา 600,000 กิโลเมตร ในเวลาเพียง 6 วัน และยังสามารถวิ่งสะสมระยะทางครบ 20 ล้านก้าวก๊อดจิ เพื่อจัดตั้งกองทุนฯ ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนตามเป้าหมายของโครงการ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น รวม 93,061 คน เป็นระยะทางเดิน-วิ่งสะสม 7,425,061 กิโลเมตร การรวมพลังของคนไทยในโอกาสนี้  สามารถช่วยเด็กและเยาวชนไทยให้ได้รับการศึกษาต่อเนื่อง เป็นงบประมาณ 171 ล้านบาท” นายอรรถพล กล่าว

- Advertisment -

ทั้งนี้ ปตท. ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่องด้วยเชื่อว่า การศึกษาคือหนึ่งในรากฐานสำคัญที่จะนำพาประเทศไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงได้จัดตั้งสถาบันวิทยสิริเมธี และ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ เพื่อส่งเสริมเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงมีโรงเรียนภายใต้ PTT Group School Model ที่สนับสนุนโดยกลุ่ม ปตท. อีกกว่า 200 แห่ง ซึ่งการได้รับโอกาสและสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ จะทำให้เด็กและเยาวชนเติบโตเป็นกำลังสำคัญที่จะร่วมพัฒนาประเทศต่อไป

Advertisment