- Advertisment-

หน่วยปฏิบัติการ PTT Group SEALs กลุ่ม ปตท. เดินหน้าลุยนำอุปกรณ์โดรน เรือท้องแบน ลงพื้นที่ จ.อยุธยา ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเร่งด่วนจากจมบาดาล

วันนี้ (8 ตุลาคม 2564) – นายสมพงษ์  ไกรอุดม ประธานชมรม PTT Group SEALs กล่าวถึงการเตรียมพร้อมเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของทีมปฏิบัติการชมรม PTT Group SEALs กลุ่ม ปตท. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 13 ตุลาคม 2564 นี้ เนื่องจากบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายและมีผลกระทบจากน้ำท่วมขังกว่า 10 อำเภอ รวมกว่า 130 ตำบล รวมถึงยังมีประชาชนอาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวทั้ง เด็ก คนชรา และหญิงมีครรภ์ โดยจะร่วมกับชมรมพลังไทยใจอาสา กลุ่ม ปตท. นำทีมปฏิบัติการ พร้อมอุปกรณ์ให้ความช่วยเหลือเข้าพื้นที่ เนื่องจากยังคงมีระดับน้ำที่สูงและท่วมขังในหลายอำเภอ ซึ่งนอกจากทีมปฏิบัติการจะเข้าทำหน้าที่ขนส่งลำเลียงอาหารและสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีพ รวมถึงให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในพื้นที่แล้ว ยังจะนำถุงยังชีพในนามชมรมพลังไทยใจอาสา ไปมอบให้แก่ประชาชนเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นอีกด้วย ที่ผ่านมา ทีมปฏิบัติการชมรม PTT Group SEALs ได้ให้ความช่วยเหลือยามปกติและยามฉุกเฉินแก่ประชาชน ที่ต้องออกจากพื้นที่เพื่อเข้ารับการรักษาตัวอย่างเร่งด่วนแล้วกว่า 50 ราย

ทีมปฏิบัติการชมรม PTT Group SEALs ประกอบด้วยพนักงานจิตอาสาจากบริษัทในกลุ่ม ปตท. ได้แก่ PTT, PTTEP, THAIOIL, GC, IRPC, GPSC และ OR พร้อมอุปกรณ์สนับสนุนในการเข้าพื้นที่เต็มกำลัง อาทิ โดรน เรือท้องแบน เรือท้องวี (V) พร้อมเครื่องยนต์ รถสี่ล้อกู้ภัย รถหกล้อเฮี๊ยบกู้ภัย เทรลเลอร์บรรทุกเรือ รถหกล้อบรรทุกเรือ และมอเตอร์ไซต์วิบากกู้ภัย เข้าพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอชัยบาดาล และอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เนื่องจากมีระดับน้ำท่วมสูงและประชาชนจำนวนกว่า 1,000 ครัวเรือน ได้รับความเดือดร้อน โดยได้เตรียมพร้อมตลอดเวลาในการเข้าปฏิบัตภารกิจให้ความช่วยเหลือสังคมในภาวะวิกฤต ทั้งด้านกำลังพล การกู้ภัย อาหาร และ ความช่วยเหลือต่าง ๆ

- Advertisment -

ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนเวลาในการทำงาน รวมถึงอุปกรณ์ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ จากผู้บริหาร และพนักงานจิตอาสาของทุกบริษัทในกลุ่ม ปตท. ซึ่งเกิดขึ้นจากการรวมพลังแรงกายและแรงใจมาช่วยเหลือสังคมในช่วงที่เกิดวิกฤต โดยที่ไม่แสวงหาผลตอบแทน มาตั้งแต่เหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ของประเทศไทย เมื่อปี 2554 ที่ผ่านมานับเป็นเวลากว่า 10 ปี และได้ให้ความช่วยเหลือในเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะเหตุภัยพิบัติทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ อาทิ การดับเพลิงที่บ่อขยะแพรกษา จ. สมุทรปราการ ในปี 2557 เหตุการณ์อุทกภัยทุกพื้นที่ เช่น น้ำท่วมภาคใต้จากพายุปาบึก และการช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้โรงงานสารเคมีหมิงตี้เคมีคอล เมื่อเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา

กลุ่ม ปตท. ขอเคียงข้างคนไทย เป็นกำลังใจให้กับทุกภาคส่วน ร่วมผ่านทุกสถานการณ์วิกฤตไปด้วยกัน

Advertisment

- Advertisment -.