PETRONAS LNG ชนะอีกแล้ว ประมูลจัดหาLNG แบบspot ให้กฟผ.

พัฒนา แสงศรีโรจน์
- Advertisment-

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประกาศ PETRONAS LNG ของมาเลเซีย เป็นผู้ชนะการประมูลจัดหาและนำเข้า LNG 2 ล็อต รวม 130,000 ตัน พร้อมนำเข้าล็อตแรก 65,000 ตัน สำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ธันวาคม นี้

 วันนี้ (27 พฤศจิกายน 2562) นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ ในฐานะโฆษกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดหาและนำเข้า LNG แบบตลาดจร (Spot) จำนวน 2 ล็อต ในปริมาณไม่เกิน 200,000 ตัน ของ กฟผ. เพื่อทดสอบระบบการแข่งขันเสรีในกิจการ ก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ว่า ขณะนี้ กฟผ. ได้ผู้ชนะการประมูลจัดหาและนำเข้า LNG แบบ Spot แล้ว โดยบริษัท PETRONAS LNG ประเทศมาเลเซีย เป็นผู้ชนะการประมูลการจัดหาและนำเข้า LNG ให้แก่ กฟผ. ในราคาต่ำสุด จากบริษัทที่เข้าร่วมประมูลทั้งสิ้น 12 ราย

 สำหรับการนำเข้า LNG ในครั้งนี้ คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ได้กำหนดช่วงเวลาแบ่งเป็น 2 ลำเรือ ลำเรือละ 65,000 ตัน โดยลำแรกจะเดินทางมาถึงท่าเทียบเรือมาบตาพุด จ.ระยอง ระหว่างวันที่ 28 – 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นช่วงที่ความต้องการ LNG ในตลาดโลกสูง (Peak) โดย กฟผ. จะนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางปะกง ชุดที่ 5 และโรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ 4 และลำที่ 2 จะนำเข้าประมาณเดือนเมษายน 2563 ซึ่งเป็นช่วงที่ความต้องการ LNG ในตลาดโลกต่ำ (Off-peak) โดยจะถูกนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางปะกง ชุดที่ 5 โรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ 4 และโรงไฟฟ้าพระนครใต้ทดแทน ชุดที่ 1
ทั้งนี้ การแบ่งนำเข้าเป็น 2 ช่วงเวลาเพื่อทดสอบและปรับปรุงระบบการบริหารคลังและท่อ และเป็นข้อมูลให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ใช้ประกอบการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการ ก๊าซธรรมชาติได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและมั่นใจว่าสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ส่งผลกระทบต่อค่าไฟฟ้า โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ นอกจากนั้น ยังเพื่อประโยชน์ต่อการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติและผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการค้า LNG ต่อไป

- Advertisment -

 ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน(Energy News Center-ENC) รายงานว่า ก่อนหน้านี้ในการประมูลจัดหาLNGไม่เกิน1.5ล้านตันต่อปี ของกฟผ.ที่มีผู้ผ่านคุณสมบัติรวม12ราย เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา ทาง PETRONAS LNG ของมาเลเซีย ก็เป็นผู้ชนะการประมูล แต่รัฐมนตรีพลังงาน ยังไม่เสนออนุมัติให้ กฟผ. ลงนามในสัญญา

Advertisment

- Advertisment -.