OR ฉลองครบรอบ 5 ปี “ไทยเด็ด” นำของดี 5 ภาคเปิดบูธจำหน่ายที่ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ 12-14  ธ.ค. 2566

- Advertisment-

บริษัท ปตทน้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชนหรือ OR ฉลองครบรอบ 5 ปี โครงการไทยเด็ดเปิดบูธจำหน่ายสินค้าของดี 5 ภาค  ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์  ระหว่าง 12-14  .. 2566 ล่าสุด OR นำสินค้าโครงการไทยเด็ด วางจำหน่ายที่ร้านคาเฟ่ อเมซอน ลาลา เทอร์เรซ โตเกียวเบย์ประเทศญี่ปุ่น ช่วยเพิ่มโอกาสขยายตลาดในญี่ปุ่น

วันที่ 12 ธ.ค. 2566 นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ  ปลัดกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วย นายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ร่วมเปิดงานครบรอบ 5 ปี โครงการ “ไทยเด็ด” พร้อมเปิดบูธสินค้าไทยเด็ด ภายใต้แนวคิด “ไทยเด็ด 5 ปี รวมของดี 5 ภาค” ซึ่งรวบรวมสินค้าของดีของเด็ดจากชุมชนทั้ง 5 ภูมิภาคทั่วประเทศไทย มาให้ผู้สนใจสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ ณ ชั้น 1 อาคาร B ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์  ระหว่างวันที่ 12-14 ธ.ค. 2566

นายดิษทัต กล่าวว่า OR และพันธมิตร ได้ร่วมกันริเริ่มจัดตั้งโครงการ “ไทยเด็ด” ขึ้นมาตั้งแต่ปี 2561 เพื่อสนับสนุนสินค้าดี สินค้าเด็ดทั่วไทย โดยคัดเลือกผลิตภัณฑ์จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อนำมาจำหน่าย ณ “ร้านไทยเด็ด หรือ มุมสินค้าไทยเด็ด” ในสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น ที่มีครอบคลุมทั่วประเทศ นับเป็นอีกช่องทางในการนำสินค้า OTOP ที่ผ่านการคัดสรรแล้วว่าเป็น “สินค้าดี สินค้าเด็ด” กว่า 700 รายการ ให้ได้มีโอกาสเข้าถึงผู้บริโภคทั่วประเทศได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นไปตามแนวคิด “Living Community” ของ พีทีที สเตชั่น ที่ต้องการให้สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น เป็นศูนย์กลางในการเติมเต็มทุกความสุขและเติบโตไปพร้อมกับชุมชนอย่างยั่งยืน ผู้สนใจสามารถร่วมสนับสนุนสินค้า จากโครงการ ไทยเด็ด ได้ที่ พีทีที สเตชั่น ทั่วประเทศ หรือเว็บไซต์https://thaidet.pttor.com/

- Advertisment -

“ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา โครงการไทยเด็ด ได้สร้างความสำเร็จและความภาคภูมิใจให้กับชุมชน ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ด้วยการสร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตลอดจนมีมาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมไปถึงการพัฒนาสินค้าในโครงการให้เป็นที่ต้องการของตลาดในประเทศ และต่างประเทศต่อไปในอนาคต”

 ทั้งนี้ล่าสุด OR ยังได้นำเสนอสินค้าจากโครงการไทยเด็ด ที่ร้านคาเฟ่ อเมซอน ลาลา เทอร์เรซโตเกียว-เบย์ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดสรรเป็นพิเศษจากภูมิภาคต่าง ๆ ในประเทศไทยแก่ลูกค้าชาวญี่ปุ่นให้ลูกค้าได้ทดลองและเลือกซื้อสินค้า ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้ธุรกิจระดับฐานรากเติบโต และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทาง OR SDG โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใน ด้าน “S” หรือ “Small” ที่มุ่งเน้นการให้โอกาสเพื่อคนตัวเล็ก และด้าน “D” หรือ “DIVERSIFIED” ที่มุ่งเน้นการสร้างโอกาสกับพันธมิตรเพื่อการเติบโตร่วมกันผ่านแฟลตฟอร์มต่าง ๆ ของ OR และเพื่อตอบโจทย์เป้าหมาย OR 2030 อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ โครงการไทยเด็ด ยังได้ตั้งเป้าขยายพื้นที่การบริการร้านสินค้าไทยเด็ดให้มีมากกว่า 350 สาขา และเพิ่มความหลากหลายของสินค้าให้ครบ 1,000 รายการ ตลอดจนสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการในท้องถิ่นให้มีโอกาสสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างยั่งยืน ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยส่งเสริมให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศดีขึ้นต่อไป 

Advertisment

- Advertisment -.