OR จับมือ “500 TukTuks” ตั้งกองทุน ORZON Ventures ทุ่มงบ1,500 ล้านหนุนธุรกิจ Start-up

- Advertisment-

บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR จับมือ “500 TukTuks” ตั้งกองทุน ORZON Ventures หนุนธุรกิจ Start-up ทั้งไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยตั้งเป้าจะใช้ งบ 1,500 ล้านบาท ปั้น Start-up 20-30 ราย รายละไม่เกิน 50 ล้านบาท ซึ่งต้องเป็นธุรกิจที่สอดคล้องกับนโยบายธุรกิจ OR ด้าน Mobility & Lifestyle คาดปี 2564 นำร่องได้ 1-2 บริษัท

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดเผยถึงกรณีบริษัท PTTOR International Holdings (Singapore) Pte. Ltd. (SGHoldCO) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ OR จับมือกับ “กองทุน 500 Startups” หรือ 500 TukTuks เพื่อจัดตั้งกองทุน “ออร์ซอน เวนเจอร์ส” (ORZON Ventures, L.P.)ว่า กองทุน ORZON จะทำหน้าที่คัดเลือกและสนับสนุนการเงินให้นักธุรกิจใหม่(Start-up)ในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเน้นทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ OR และธุรกิจใหม่ๆ ภายใต้กรอบธุรกิจที่เกี่ยวกับความคล่องตัวและไลฟ์สไตล์ ( Mobility & Lifestyle) เช่น ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (F&B) การท่องเที่ยว (Travel) สุขภาพ (Health and Wellness) รวมไปถึง Digital Lifestyle ต่าง ๆ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจและสร้างความเติบโตในระยะยาว โดยกองทุนฯ มีมูลค่าการลงทุนเริ่มแรก 25 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และสามารถเพิ่มมูลค่าการลงทุนเป็นไม่เกิน 50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ได้ในภายหลัง


อย่างไรก็ตาม OR ได้เตรียมงบลงทุนสำหรับ 5 ปี(2564-2568) ไว้ 75,000 ล้านบาท โดยแบ่งการลงทุนในกองทุน ORZON จำนวน 1,500 ล้านบาท นอกจากนั้นอีก 35% ลงทุนในธุรกิจด้านน้ำมันและยานยานต์ไฟฟ้า(EV) ส่วนอีก 30% ลงทุนในธุรกิจที่ไม่ใช่น้ำมัน(Non oil) ส่วนอีก 20% จะลงทุนในต่างประเทศ และที่เหลือเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมใหม่( New S Curve)
สำหรับการลงทุนในกองทุน ORZON เพื่อสนับสนุนธุรกิจและการเงินให้กับ Start-up ในครั้งนี้ เป็นการต่อยอดธุรกิจของ OR ให้ก้าวไกลกว่าธุรกิจน้ำมัน โดยเห็นว่า Start-up มีจุดแข็งที่บริษัทใหญ่ๆ ไม่มีคือ เป็นธุรกิจขนาดเล็กที่มีศักยภาพ มีการปรับตัวต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้รวดเร็วและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเสมอ แต่ยังขาดความพร้อมด้านกำลังคน เงินทุน การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และระบบนิเวศเกื้อหนุน ซึ่ง OR จะเข้าไปช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจ Start-up ดังกล่าวและเติบโตไปด้วยกันได้ และหาก Start-up เติบโตได้ดี ทาง OR อาจพิจารณาลงทุนตรงใน Start-up เองในอนาคตด้วย
ทั้งนี้ที่ผ่านมา OR ได้ร่วมลงทุนกับบริษัท Start-up แล้ว เช่น บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด และกลุ่มธุรกิจแฟลช เป็นต้น และการจัดตั้งกองทุน ORZON จะทำให้ OR เข้าถึง Start-up ที่อยู่ในระยะเริ่มต้นในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้มากขึ้น ผ่านกระบวนการคัดกรองจากทีมผู้บริหารกองทุน 500 TukTuks

- Advertisment -


นายกระทิง พูนผล ผู้บริหารกองทุน 500 TukTuks กล่าวว่า กองทุน ORZON มีอายุ 10 ปี โดย 5 ปีแรกตั้งเป้าลงทุนใน Start-up ให้ได้ 20-30 ราย ซึ่งเฟสแรกจะคัดเลือก Start-up เพื่อร่วมลงทุนจำนวน 10-15 บริษัท กำหนดหลักเกณฑ์การลงทุนไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อราย แต่ในปี 2564 นี้จะเริ่มเห็น Start-up ในโครงการนี้จำนวน 1-2 บริษัทก่อน


นายณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ ผู้บริหารกองทุน 500 TukTuks กล่าวว่า หลักเกณฑ์การคัดเลือก Start-up เบื้องต้น ได้แก่ เป็น Start-up ที่มีลูกค้าอยู่แล้ว ,มีรายได้เกิน 10-20 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยให้กองทุนฯ ทราบแผนธุรกิจว่าต้องการนำเงินไปต่อยอดอย่างไร และต้องเป็นแบรนด์ที่ผู้ใช้มีความสุข นอกจากนี้ยังต้องอยู่ภายใต้ความเชื่อมโยงกับ OR ด้าน Mobility & Lifestyle เช่น ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (F&B) การท่องเที่ยว (Travel) สุขภาพ (Health and Wellness) รวมไปถึง Digital Lifestyle ต่าง ๆ เป็นต้น สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ hello@orzon.ventures

นายศิระ ศรีสุกใส ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า OR เน้นการสนับสนุน Start-up แบบยั่งยืน ดังนั้นหากระหว่างการดำเนินธุรกิจเกิดประสบปัญหาที่คาดไม่ถึง เช่น Covid-19 ทางกองทุนฯ พร้อมช่วยสนับสนุนให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤติ พร้อมการช่วยเหลือทางอ้อม เช่น การจัดพื้นที่ให้จำหน่ายสินค้า และส่งเสริมด้านการตลาด เป็นต้น

Advertisment

- Advertisment -.