KBank – EGAT – KBTG พัฒนาแอปพลิเคชัน “ปันไฟ”แพลตฟอร์มบริหารจัดการไฟฟ้าจากแผงโซลาร์

- Advertisment-

KBank – EGAT – KBTG พัฒนาแอปพลิเคชัน “ปันไฟ”(Punfai) สำหรับแลกเปลี่ยนไฟฟ้าทั้งภาคประชาชนและภาคธุรกิจคาดเริ่มทดลองใช้เฉพาะกลุ่ม​ใน ERC Sandbox กับ โครงการ SolarPlus และ โครงการของ กฟผ.ไตรมาส 3 ปีนี้

นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง รองผู้ว่าการอาวุโส การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการพัฒนาต่อยอดจากแอปพลิเคชัน EGAT Peer to Peer Energy Trading (EGAT P2P) ที่ กฟผ. พัฒนาขึ้นและเข้าร่วมในโครงการ Solar Plus ของธนาคารกสิกรไทย สู่แอปพลิเคชันใหม่ชื่อ “ปันไฟ” เพื่อให้เป็นแอปพลิเคชันแลกเปลี่ยนไฟฟ้าที่ใช้งานง่าย ตอบโจทย์ความต้องการด้านพลังงานไฟฟ้า ทั้งภาคประชาชนและภาคธุรกิจ นอกจากภารกิจผลิตและส่งไฟฟ้า กฟผ. ยังมี Solutions ใหม่ด้านนวัตกรรมพลังงานที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าในยุคดิจิทัลควบคู่ด้วย ทั้งในส่วนของการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการพลังงาน รวมถึงการสนับสนุนการเข้าถึงพลังงานสะอาดของผู้ใช้ไฟฟ้าในประเทศ

นายกฤษณ์ จิตต์แจ้ง กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่าแอปพลิเคชัน “ปันไฟ” จะเป็นอีกจิ๊กซอว์สำคัญที่ช่วยสนับสนุน Green Ecosystem ของไทย โดยธนาคารฯพร้อมนำความรู้ ทรัพยากร ทั้งด้านบุคลากรและประสบการณ์ด้านเทคโนโลยี ร่วมพัฒนาแอปพลิเคชัน รวมถึงการเชื่อมต่อนวัตกรรมทางการเงิน เพื่อให้แอปพลิเคชันปันไฟกลายเป็นแอปพลิเคชันแลกเปลี่ยนไฟฟ้าที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานในทุกมิติ

- Advertisment -

นาย​ เชษฐพันธุ์ ศิริดานุภัทร Managing Director บริษัท กสิกร แล็บส์ จำกัด เปิดเผยว่า ทางบริษัทพร้อมที่จะใช้ความเชี่ยวชาญในเรื่องเทคโนโลยีและการออกแบบมาพัฒนา User experience และ UX/UI ให้กับแอปพลิเคชันปันไฟ KBTG มีประสบการณ์ในการออกแบบ User Experience ให้กับหลายแอปพลิเคชัน ซึ่ง User Experience มีส่วนสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น

สำหรับแอปพลิเคชัน “ปันไฟ” เป็นแพลตฟอร์มบริหารจัดการไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ ที่จะทำให้ผู้ใช้งานสามารถแบ่งปันไฟฟ้าที่เหลือใช้และได้ผลตอบแทนที่ดีกลับมา เพื่อลดภาระค่าไฟฟ้า ช่วยให้การลงทุนติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคา (Solar Rooftop) คืนทุนได้เร็วขึ้น และเป็นการนำไฟฟ้าทุกหน่วยไปใช้ได้อย่างคุ้มค่า ไม่เหลือทิ้ง นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมนโยบายของประเทศในการลด Carbon Footprint โดยมีคุณลักษณะที่โดดเด่น ดังนี้

-ผู้ช่วยจัดสรรไฟฟ้าอัจฉริยะ : มีระบบช่วยประเมินพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า และจัดสรรไฟฟ้าที่ผลิตและเหลือจากการใช้งานในบ้านไปใช้อย่างอัตโนมัติ เพื่อให้ทุกหน่วยไฟฟ้าได้รับการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

-ส่งไฟให้กัน : เลือกส่งไฟฟ้าให้ใครก็ได้

-สรุปภาพรวมความคุ้มค่า : รู้ได้ทันทีว่าประหยัดไปได้เท่าไหร่ ปันไฟช่วยคำนวณผลตอบแทน และค่าไฟฟ้าที่ประหยัดไปได้ โดยผู้ใช้งานไม่ต้องคิดเอง

ปัจจุบันแอปพลิเคชันปันไฟ อยู่ระหว่างการพัฒนา คาดว่าจะสามารถทดลองใช้ใน ERC Sandbox กับ โครงการ SolarPlus และ โครงการของ กฟผ. ในช่วงไตรมาส 3 ของปีนี้ โดยความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นการสนับสนุนให้เกิด Green Ecosystem ที่ครบวงจร และจะขยายสู่คนไทยทุกคนในอนาคตต่อไป

Advertisment

- Advertisment -.