IRPC โชว์แกร่ง ไตรมาส 3/64 กำไร 2,155 ล้านบาท

- Advertisment-

IRPC แถลงผลประกอบการไตรมาส 3/64 มีกำไรสุทธิ 2,155 ล้านบาท พร้อมรุกตลาดอุตสาหกรรมอุปกรณ์การแพทย์ ด้วยนวัตกรรมผ้าไม่ถักไม่ทอ (Non-woven Fabric) วัตถุดิบสำคัญในการผลิตหน้ากากอนามัย ชุด PPE รับเทรนด์สุขภาพ ประกาศเดินเครื่องผลิตเชิงพาณิชย์ ในเดือน ธ.ค. นี้ สร้างการเติบโตระยะยาว ตอบโจทย์การใช้ชีวิตในวันนี้และอนาคต

นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC เปิดเผยว่า ในไตรมาส 3 ปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสุทธิ 62,088 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับ ไตรมาสก่อน เป็นผลมาจากราคาขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 ตามราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น และปริมาณการขายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 โดยมีกำไรขั้นต้นจากการผลิตตามราคาตลาด (Market GIM) อยู่ที่ 7,216 ล้านบาท หรือ 12.40 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ลดลงร้อยละ 17 สาเหตุหลักมาจากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ทั้งปิโตรเลียมและปิโตรเคมีส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง รวมทั้งต้นทุน Crude Premium ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น และมีกำไรขั้นต้นจากการผลิตทางบัญชี (Accounting GIM) จำนวน 9,544 ล้านบาท หรือ 16.40 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ลดลงร้อยละ 22 ส่งผลให้ผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ยังคงมีกำไรต่อเนื่องจากไตรมาสที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิ 2,155 ล้านบาท

สำหรับความคืบหน้าโครงการผลิตผ้าไม่ถักไม่ทอ (Non-woven Fabric) ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักสำคัญในการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่ หน้ากากอนามัย หน้ากาก N95 ชุดป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ผ้าอ้อมเด็ก/ผู้ใหญ่ และแผ่นกรองอากาศ IRPC ตั้งเป้าหมายเป็นผู้ผลิตผ้าไม่ถักไม่ทอครบวงจรรายแรกของประเทศไทย พร้อมผลิตเชิงพาณิชย์ ในเดือนธันวาคม ปี 2564 ถือเป็นการขยายธุรกิจ ต่อยอดนวัตกรรมที่เกิดประโยชน์กับประเทศ สร้างความมั่นคง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี โดยคนไทยเพื่อคนไทย

- Advertisment -

แนวโน้มภาวะตลาดน้ำมันดิบในไตรมาส 4 คาดว่าราคาน้ำมันดิบจะมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นจากไตรมาส 3 โดยมีปัจจัยหลักมาจากการที่ราคาของ LNG, LPG และถ่านหินเพิ่มสูงขึ้นมาก ทำให้คาดการณ์ว่าจะมีความต้องการใช้น้ำมันดิบเพิ่มขึ้น เพื่อทดแทนการใช้เชื้อเพลิงดังกล่าวในช่วงฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึง ประกอบกับการที่กลุ่มโอเปกและพันธมิตร มีแนวโน้มที่จะเพิ่มการผลิตตามแผนเดิม คือ 0.4 ล้านบาร์เรลต่อวัน แม้จะมีการเรียกร้องจากหลายประเทศให้มีการปรับเพิ่มการผลิตให้มากขึ้น เพื่อควบคุมราคาของน้ำมันดิบ และการพิจารณายกเลิกมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ต่ออิหร่าน อาจเลื่อนจากไตรมาส 4 ปีนี้ เป็นไตรมาส 1 ปี 2565 ซึ่งจะส่งผลให้การส่งออกน้ำมันดิบจากอิหร่านยังคงถูกระงับตลอดทั้งปีนี้ นอกจากนี้ ความต้องการใช้น้ำมันยังมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น หลังจากสถานการณ์ COVID-19 โดยรวมเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น

ส่วนแนวโน้มภาพรวมตลาดปิโตรเคมีในไตรมาส 4 คาดว่าความต้องการผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีทั่วโลกจะปรับตัวดีขึ้น จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่เริ่มคลี่คลายมากขึ้น เนื่องจากการกระจายวัคซีนที่ครอบคลุมมากขึ้น ส่งผลให้หลายประเทศเริ่มมีการผ่อนคลายมาตรการ Lockdown และเริ่มเปิดประเทศ ซึ่งส่งผลบวกต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ

นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยสนับสนุนต่อสภาวะตลาดที่สำคัญ คือ การเร่งรัดนโยบายควบคุมการใช้พลังงานของประเทศจีน เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนพลังงาน ทำให้โรงงานปิโตรเคมีในประเทศจีนหลายแห่งต้องปรับลดกำลังการผลิต หรือบางแห่งต้องปิดโรงงาน รวมถึงอาจมีการเลื่อนกำลังการผลิตใหม่ออกไป จากเดิมที่คาดว่าจะมีกำลังการผลิตใหม่เพิ่มขึ้นจำนวนมากจากประเทศจีนในช่วง 1-3 ปีนี้

สำหรับความต้องการสินค้าอุตสาหกรรมกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า การแพทย์ และสุขภาพอนามัย รวมทั้งอุตสาหกรรมยานยนต์จะยังคงอยู่ในระดับสูงตามพฤติกรรมของผู้บริโภค ในวิถี New-normal


ผลจากการดำเนินงานที่ผ่านมา ทำให้ IRPC ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ การได้รับรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จด้านความยั่งยืน (Sustainability Awards of Honor) และรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Awards) จากงาน SET Awards ประจำปี 2564 และการได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” Thailand Sustainability Investment (THSI) 7 ปีซ้อน ซึ่งถือเป็นบทพิสูจน์การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของ IRPC ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน ทำให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการใช้นวัตกรรมและองค์ความรู้ เพื่อขับเคลื่อนองค์กร ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้คนและสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ

IRPC ยังได้รับรางวัล “ARE-QP Award 2021” จากสมาคมเครือข่ายพันธมิตรด้านจัดการคุณภาพแห่งอาเซียน (ANQ: Asian Network For Quality) ด้วยการบริหารจัดการโรงงานอย่างเป็นระบบ มีนวัตกรรมและความโดดเด่นในด้านการพัฒนาคุณภาพสินค้าและการจัดการ ซึ่ง IRPC ถือเป็น 1 ใน 3 บริษัทจากประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้

Advertisment

- Advertisment -.