IRPC เยี่ยมชม สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

- Advertisment-

คุณอนุชา สมจิตรชอบ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์นวัตกรรม บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชม สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานสร้างงานวิจัยด้านดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์อวกาศและบรรยากาศ ให้บริการวิชาการ สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้และสื่อสารด้านดาราศาสตร์สู่สังคม เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ โดยมี ดร. ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม

Advertisment

- Advertisment -.