- Advertisment-

คุณภาณุทัต เกียรติ์อนันต์ชัย ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ปฏิบัติการแท็งค์ฟาร์ม ท่าเรือและโลจิสติกส์ ผู้แทน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ส่งมอบเชือกเรือ ขนาดเส้นรอบวง 8 นิ้ว และน้ำดื่ม ให้แก่ทัพเรือภาคที่ 1  เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหมู่เรือที่ให้ความช่วยเหลือเรือหลวงสุโขทัยที่อับปาง บริเวณห่างจากท่าเรือประจวบ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 20 ไมล์ทะเล  ณ คลังน้ำมันไออาร์พีซี พระประแดง จ.สมุทรปราการ 

Advertisment

- Advertisment -.