IRPC ลงนามซื้อน้ำมันจากขยะพลาสติกแปรรูป หนุนลดปริมาณขยะพลาสติก

- Advertisment-

IRPC ลงนามสัญญาซื้อน้ำมันจากขยะพลาสติกแปรรูป ลดปริมาณขยะพลาสติกได้ 560 ตัน/เดือน หวังช่วยแก้ปัญหาขยะพลาสติกได้อย่างยั่งยืน

วนิดา อุทัยสมนภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพาณิชยกิจและการตลาด  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC  (ที่ 2 จากซ้าย) พันเอกพิเศษ จีระศักดิ์  จันทร์อวยชัย ที่ปรึกษา บริษัท เทคซ่า เอนเนอร์ยี จำกัด (ที่ 1 จากซ้าย) และ อัชวิน ชูกานี กรรมการ บริษัท วีเอ เอนเนอร์ยี จำกัด (ที่ 1 จากขวา) ร่วมลงนามใน “พิธีลงนามสัญญาซื้อขายน้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้จากการแปรรูปขยะพลาสติก” โดยมี นพดล ปิ่นสุภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ IRPC (ที่ 2 จากขวา) ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องสวนสน ชั้น 6 อาคารบี ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์

การลงนามดังกล่าว IRPC จะได้รับน้ำมันแปรรูปจากขยะพลาสติก 300,000 – 400,000 ลิตร/เดือน เป็นน้ำมันที่ได้จากกระบวนการไพโรไลซิส (Pyrolysis) ลดปริมาณขยะพลาสติกได้ 560 ตัน/เดือน ช่วยแก้ปัญหาขยะพลาสติกได้อย่างยั่งยืน และสนับสนุนแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.