IRPC ร่วมมือพีทีที แทงค์ และไทย ไปป์ไลน์ พัฒนาระบบขนส่งน้ำมันทางท่อ

- Advertisment-

IRPC ร่วมมือ พีทีที แทงค์ เทอร์มินอล และ ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค พัฒนาระบบขนส่งน้ำมันทางท่อเชื่อมโยง Thappline บริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด คาดพร้อมให้บริการ ปี 2566 เชื่อมั่นจะตอบสนองความต้องการน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศได้ดียิ่งขึ้น

นายสมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์องค์กร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC หม่อมหลวงปีกทอง ทองใหญ่ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินอล จำกัด และนายลือชัย สุดสาคร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด ได้ร่วมลงนาม “บันทึกความเข้าใจสำหรับความร่วมมือในการพัฒนาระบบขนส่งน้ำมันทางท่อ จากโรงกลั่นน้ำมัน IRPC ไปสู่ระบบขนส่งน้ำมันทางท่อของ Thappline” โดยมี นายนพดล ปิ่นสุภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ IRPC และ นายธนัช ปวรวิปุลยากร กรรมการ บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค ร่วมเป็นสักขีพยาน

สำหรับระบบการขนส่งน้ำมันดังกล่าวจะรองรับการขนส่งผลิตภัณฑ์น้ำมัน High Speed Diesel ตามมาตรฐาน Euro V และ Jet  A1 โครงการ Ultra Clean Fuel (UCF) จากโรงกลั่นน้ำมัน IRPC ผ่านถังเก็บน้ำมัน และเชื่อมโยงเข้ากับระบบท่อส่งน้ำมันของ Thappline ณ จุดเชื่อมต่อบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เพื่อกระจายส่งขายให้ผู้ค้าตามจุดต่าง ๆ ของประเทศ ตอบสนองนโยบายภาครัฐ โดยมีกำหนดแล้วเสร็จภายในปี 2566

- Advertisment -

ทั้งนี้ จะทำให้ IRPC เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ปตท. ในการตอบสนองความต้องการน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศได้อย่างเข้มแข็งยิ่งขึ้น

Advertisment

- Advertisment -.