IRPC ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการเตรียมความพร้อมรับมือมาตรการ Carbon Border Adjustment Mechanism

- Advertisment-

เมื่อเร็วๆ นี้  คุณสมบูรณ์ สาตสิน ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส บริหารคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ผู้แทน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ร่วมประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ “การเตรียมความพร้อมสินค้าส่งออกสหภาพยุโรป เพื่อรับมือมาตรการ CBAM”  เร่งเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการส่งออก กลุ่มเหล็กและเหล็กกล้า ซีเมนต์ กระแสไฟฟ้า ปุ๋ย อลูมิเนียม กระดาษ เซรามิก แก้ว พลาสติก ไฮโดรเจน และเคมีภัณฑ์ ให้สามารถรับมือกับมาตรการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนของสหภาพยุโรป (Carbon Border Adjustment Mechanism: CBAM) โดยทดลองใช้แพลตฟอร์มในการประเมินค่า Embedded Emissions ซึ่งเป็นเครื่องมือ ในการประเมินและใช้ประกอบการรายงานให้กับสหภาพยุโรป รวมทั้งข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาปรับปรุงแพลตฟอร์มดังกล่าวให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น  โดยมีคุณเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ และถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live Streaming

Advertisment

- Advertisment -.