- Advertisment-

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC โดย นายรัฐพล อุณากัณฑ์พร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานโครงสร้างสาธารณูปโภค โลจิสติกส์ และปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบอาหารกล่อง จำนวน 4,250 ชุด ให้กับ นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองภายใต้โครงการ “We care by IRPC อิ่มอกอิ่มใจ หนึ่งร้าน…ร้อยอิ่ม” ให้ผู้ป่วยโควิดที่แยกรักษาตัวอยู่ที่บ้าน และผู้ยากไร้ใน 10 พื้นที่ รอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี จ.ระยอง ได้แก่ เทศบาลตำบลแกลงกะเฉด อบต.แกลง อบต.กะเฉด อบต.สำนักทอง เทศบาลตำบลเพ อบต.นาตาขวัญ เทศบาลตำบลเชิงเนิน เทศบาลตำบลทับมา เทศบาลตำบลน้ำคอก และเทศบาลตำบลเนินพระ เพื่อช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหาร ที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งล็อคดาวน์ และบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์การแพร่ระบาดนี้

Advertisment