IRPC รับรางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2564

- Advertisment-

ข่าวประชาสัมพันธ์

นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC รับรางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” ประจำปี 2564 ประเภทองค์กร สาขานวัตกรรมเพื่อสังคม ช่วยให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในโครงการหนึ่งล้าน กล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน โดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ณ หอประชุมกองทัพอากาศ                            

จากการที่ IRPC ร่วมกับ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี คิดค้นผลิตภัณฑ์ “พลาสติกนวัตกรรมเพื่อผู้พิการ” Polypropylene Random Copolymer 3340H สำหรับใช้ผลิตเบ้าขาเทียม ด้วยคุณสมบัติของเม็ดพลาสติกที่มีความโปร่งแสง มีความยืดหยุ่น และเรียบลื่น เพื่อแก้ปัญหาการใส่ขาเทียมแล้วทําให้เกิดแผลจากการเสียดสีและได้รับความเจ็บปวด ช่วยให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถนําเศษขยะพลาสติกนวัตกรรมที่ได้จากการผลิตขาเทียม ไปเข้ากระบวนการ Recycle และนํากลับมาขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้อีกครั้ง ช่วยลดการนำเข้า ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของมูลนิธิขาเทียมฯ ทำให้ผู้พิการสามารถเข้าถึงบริการใส่ขาเทียมได้มากยิ่งขึ้น

- Advertisment -

Advertisment

- Advertisment -.