IRPC ย้ำมาตรฐานการผลิตและความปลอดภัยสูงสุด พร้อมช่วยหนุนซัพพลายเชน ลดผลกระทบการผลิตสินค้า หลังเหตุไฟไหม้โรงงานย่านกิ่งแก้ว

- Advertisment-

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC รายงานว่าจากกรณีโรงงานผลิตเม็ดโฟมพลาสติกย่านกิ่งแก้ว จ.สมุทรปราการ เกิดเพลิงไหม้ IRPC และ กลุ่ม ปตท. มีความห่วงใยในสถานการณ์ดังกล่าว และได้ร่วมส่งทีมผู้เชี่ยวชาญไปให้การช่วยเหลือและระงับเหตุ โดยเดินทางไปพร้อมสนับสนุนโฟมดับเพลิง 1 หมื่นลิตร และมีความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้

สำหรับ IRPC ในฐานะผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมีและเม็ดพลาสติก เช่น PP ABS PS รวมทั้งเม็ดพลาสติกชนิด EPS (Expandable Polystyrene) ให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามกฏเกณฑ์และกฏหมาย รวมถึงระเบียบข้อบังคับและข้อกำหนดต่างๆ เพื่อให้ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและคู่ค้า มั่นใจในมาตรฐาน และมาตรการในการผลิตของบริษัทฯ โดยโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก EPS ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยของ Sunpor  (Austria) และออกแบบวิศวกรรมและก่อสร้างโดย UHDE (Germany) โดยติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ได้รับความเห็นชอบรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ปี 2559 และได้รับมาตรฐานความปลอดภัย ISO 45001 และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ตลอดจนข้อกำหนดด้านคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและการจัดการพลังงาน ในห่วงโซ่อุปทานซึ่งหมายรวมถึงข้อกำหนดการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ถือเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

IRPC มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย และการระงับเหตุฉุกเฉิน มีการซ้อมแผนฉุกเฉินเป็นประจำทั้งภายในโรงงาน เขตประกอบการฯ และชุมชนใกล้เคียงตามแผนอพยพชุมชนที่อยู่โดยรอบ มีศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน (Emergency Control Center: ECC) ที่มีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในการระงับเหตุ ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง

- Advertisment -

ทั้งนี้ IRPC พร้อมให้การสนับสนุนห่วงโซ่ธุรกิจ (supply chain) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ผลิตในสายโซ่การผลิต ซึ่งจะช่วยทดแทน Supply ที่หายไป อันเป็นผลจากเหตุการณ์ดังกล่าว ได้

ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก EPS ผลิตจากโรงงานของบริษัทฯ มีมาตรฐานและมีความปลอดภัยสูง ไม่มีสาร CFC ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน เม็ดพลาสติก EPS สามารถนำไปใช้ในงานบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ โฟมใช้กันกระแทกบรรจุภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ฉนวนกันความร้อนใน ห้องเย็น สำหรับอุตสาหกรรมประมง งานก่อสร้างโฟมฉนวนกันความร้อนสำหรับอาคารประหยัดพลังงาน การรองรับโครงสร้างก่อนการเทปูนเพื่อลดการกระแทก เช่น บริเวณคอสะพาน เป็นต้น  

Advertisment

- Advertisment -.