IRPC มอบเตียงสนามพลาสติก ให้กับ ร.พ.ระแงะ จ.นราธิวาส

- Advertisment-

IRPC มอบเตียงสนามพลาสติกให้กับ ร.พ.ระแงะ จ.นราธิวาส เพื่อจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม โรงเรียนประชานุเคราะห์ 39 ในการรองรับผู้ป่วยโควิด 19

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ส่งมอบเตียงพลาสติก จำนวน 100 เตียง ให้กับโรงพยาบาลระแงะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม โรงเรียนประชานุเคราะห์ 39 ในการรองรับผู้ป่วยโควิด 19 โดยมี นางสาวรัตติกร เดชบุญญาภิชาติ ทันตแพทย์ชำนาญการ เป็นผู้รับมอบ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “We Care by IRPC เราขอเป็นส่วนเล็กๆ ของสังคมไทย ส่งกำลังใจให้คนไทยฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน”

Advertisment

- Advertisment -.