- Advertisment-

ประชาสัมพันธ์

คุณสมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์แผนและพัฒนาธุรกิจองค์กร และคุณพิริยะ คล้ายสังข์ ผู้จัดการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ เป็นผู้แทน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ร่วมสนับสนุนชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ให้สำนักงานรองผู้บัญชาการทหารเรือ โดยมี พลเรือเอกเชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นผู้รับมอบ เพื่อสนับสนุนการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  ในชุมชนพื้นที่ใกล้เคียงกองบัญชาการกองทัพเรือและกำลังพลในสำนักงาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชากร สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ โดยการเฝ้าระวังและการค้นหาผู้ติดเชื้อเป็นแนวทางหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน 

Advertisment