IRPC ปิดขายหุ้นกู้รวม 12,000 ล้านบาท สำเร็จตามเป้า

- Advertisment-

IRPC ปิดขายหุ้นกู้ 5 รุ่น รวม 12,000 ล้านบาท สะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่ผู้ลงทุนทั้งสถาบัน สหกรณ์ และผู้ลงทุนทั่วไปมีต่อปัจจัยพื้นฐานของบริษัท

นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC เปิดเผยว่า หุ้นกู้ของ IRPC ที่ได้เสนอขายระหว่างวันที่ 17 – 19 พฤษภาคม ที่ผ่านมานั้น ได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนอย่างล้นหลาม จนทำให้ IRPC สามารถออกหุ้นกู้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ สะท้อนถึงความมั่นใจในปัจจัยพื้นฐานของบริษัทจากทั้งผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนสหกรณ์ และผู้ลงทุนทั่วไป

ทั้งนี้ IRPC ได้เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จำนวน 5 รุ่น มูลค่าเสนอขายรวมทั้งสิ้น 12,000 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี มูลค่า 4,000 ล้านบาท เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและหุ้นกู้อายุ 3 ปี 7 ปี 10 ปี และ 15 ปี อัตราดอกเบี้ย 1.77% 2.91% 3.38% และ 4.10% ต่อปี ตามลำดับ มูลค่ารวม 8,000 ล้านบาท เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยหุ้นกู้ IRPC ได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนที่ให้การสนับสนุนการระดมทุนของ IRPC เป็นอย่างมาก

- Advertisment -


“IRPC ขอขอบคุณผู้ลงทุนทุกท่านที่ไว้วางใจและให้ความสนใจซื้อหุ้นกู้ IRPC อย่างดียิ่ง สะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่ผู้ลงทุน มีต่อปัจจัยพื้นฐานของบริษัทฯ โดยหุ้นกู้ IRPC ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ระดับ A-(tha) จาก บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด สะท้อนถึงความได้เปรียบในการแข่งขันในฐานะบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันและธุรกิจปิโตรเคมีแบบครบวงจร และขอขอบคุณสถาบันการเงินผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในครั้งนี้ ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย และบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร” นายชวลิตกล่าว

Advertisment

- Advertisment -.