IRPC ต่อยอดพัฒนาปุ๋ยหมีขาว 4 สูตรใหม่หนุนเกษตรกรลดต้นทุน-เพิ่มผลผลิตกว่า 20%

- Advertisment-

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พัฒนาธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริม แบรนด์ REINFOXX หรือ ปุ๋ยหมีขาว 4 สูตรใหม่ เพื่อตอบโจทย์การใช้งานของเกษตรกรที่หลากหลาย ช่วยเพิ่มผลผลิต ยกระดับมาตรฐานเกษตรกรรมด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีของบริษัทฯ และส่งเสริมเกษตรกรไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ปลอดภัยต่อเกษตรกร ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม

สำหรับ “ปุ๋ยหมีขาว” ZiO-2 (ซีโอ-ทู) ได้นำซิงค์ออกไซด์ มาลดขนาดอนุภาคในระดับนาโนเมตร เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมธาตุอาหารเข้าสู่ส่วนต่างๆ ของพืชได้ดียิ่งขึ้น โดย 4 สูตรใหม่ ได้แก่ 1. ZiO-S (ซีโอ-ซัลเฟอร์) ช่วยการติดดอก เร่งการเจริญเติบโต สร้างความแข็งแรง ทนสภาวะแวดล้อม 2. ZiO-CaB (ซีโอ-แค๊ป) ช่วยให้ติดผลง่าย ลดการหลุดร่วงของผลผลิต 3. Am-CaB (แอม-แค๊ป) ช่วยการงอกเมล็ด ติดผลง่าย เพิ่มความหวาน 4. Am-Maxx (แอม-แมกซ์) เพิ่มการเจริญเติบโตของรากและเมล็ด

ปุ๋ยหมีขาวสูตรใหม่ใช้งานง่าย มีความปลอดภัย ลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร ธาตุอาหารครบ แตกต่างจากปุ๋ยอื่นๆ ในตลาดที่อยู่ในรูปแบบเกล็ดและผง ช่วยเพิ่มผลผลิตมากกว่า 20% ทั้งรสชาติ ขนาด และความหวานเพิ่มมากขึ้น ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเกษตรกร ทั้งกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ช่วยลดต้นทุน ได้ผลผลิตคุณภาพดี และเกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกร โดยจำหน่ายผ่าน บริษัท รักษ์ป่าสัก จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ IRPC

- Advertisment -

.

IRPC ดำเนินงานตามโมเดลธุรกิจ B2C หรือ Business to Customer เพื่อให้เข้าถึงเกษตรกรได้โดยตรง รับข้อมูล ให้คำปรึกษา และต่อยอดนวัตกรรมร่วมกับภูมิปัญญาชาวบ้านไปด้วยกัน โดยการลงพื้นที่เพื่อสร้างความรู้เกี่ยวกับปุ๋ยหมีขาวสูตรใหม่อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ในการทำการเกษตรที่ถูกต้องให้เหมาะสมกับยุคสมัย นำนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการทำการเกษตร เช่น การใช้โดรนพ่น แทนคนเดินฉีด วิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน เพื่อใช้ปุ๋ยเฉพาะที่ดินขาด เป็นต้น ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ Facebook page ปุ๋ยหมีขาว  https://www.facebook.com/REINFOXX

การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมการใช้วัสดุและพลังงาน เพื่อชีวิตที่ลงตัว เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตทุกรูปแบบในอนาคต ต่อยอดความแข็งแกร่งธุรกิจปัจจุบัน ควบคู่กับการสร้างธุรกิจใหม่ โดยการพัฒนาปุ๋ยหมีขาว 4 สูตรใหม่นี้จะช่วยเกษตรกรเพิ่มผลผลิตมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงส่งเสริมเกษตรกรไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

Advertisment

- Advertisment -.