IRPC ดัน “ปุ๋ยหมีขาว” จับมือสิงห์มังกร เจเนอเรชั่น ปูพรมขายปุ๋ยและอาหารเสริมพืชในประเทศ

- Advertisment-

คุณภาณุทัต เกียรติ์อนันต์ชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท รักษ์ป่าสัก จำกัด และคุณอาทิตย์ จันทร์มณี กรรมการผู้จัดการ บริษัท สิงห์มังกร เจเนอร์เรชั่น จำกัด ผู้นำเข้า ส่งออก และจำหน่ายปุ๋ยและสารเคมีที่ใช้ในการเกษตร ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือการพัฒนาตลาดของผลิตภัณฑ์ปุ๋ยและอาหารเสริมพืช  “ปุ๋ยหมีขาว” ภายใต้เครื่องหมายการค้า “REINFOXX” เพื่อให้เกษตรกรไทยสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ ต่อผลิตผลและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการขยายตลาดในประเทศ เพิ่มความสามารถการแข่งขัน และการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ร่วมกันต่อไปในอนาคต เพื่อให้เกษตรกรไทยเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมี คุณสมบูรณ์ สาตสิน ประธานกรรมการ บริษัท รักษ์ป่าสัก จำกัด เป็นประธานในพิธี  

บริษัท รักษ์ป่าสัก จำกัด จัดกิจกรรม Roadshow ออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “ปุ๋ยหมีขาว” โดยได้รับเกียรติจาก คุณกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เยี่ยมชมบูธ ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้า และผู้ที่สนใจอุดหนุนผลิตภัณฑ์เป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ณ Energy Complex อาคาร C ชั้น 1

- Advertisment -

บริษัท รักษ์ป่าสัก จำกัด เป็นบริษัทในเครือของ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายปุ๋ยหมีขาว ภายใต้เครื่องหมายทางการค้า “REINFOXX” คิดค้นโดย ศูนย์นวัตกรรมไออาร์พีซี และนาโนแพลนท์ ที่ได้รับการจดทะเบียนปุ๋ย ธาตุรองเสริม (รส.) จากกรมวิชาการเกษตร

“ปุ๋ยหมีขาว” ผลิตจากซิงค์ออกไซด์ในระดับนาโนเมตร เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมธาตุอาหารเข้าสู่ส่วนต่างๆ ของพืชได้ดียิ่งขึ้น ช่วยเกษตรกรเพิ่มผลผลิต ตอบโจทย์การส่งเสริมเกษตรกรไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง ถือเป็นก้าวสำคัญในการเข้าสู่ธุรกิจใหม่ของ IRPC ที่มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามวิสัยทัศน์ “สร้างสรรค์นวัตกรรมการใช้วัสดุและพลังงานเพื่อชีวิตที่ลงตัว”

Advertisment

- Advertisment -.