- Advertisment-

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC รับรางวัลยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย จากงาน 13th Asian Excellence Awards 2023 จัดโดยนิตยสาร Corporate Governance Asia จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ รางวัลประเภทบุคคล ประกอบด้วย รางวัลซีอีโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (Asia’s Best CEO) มอบให้คุณกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมี คุณพิจินต์ อภิวันทนาพร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน เป็นผู้แทนรับรางวัล รางวัลซีเอฟโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (Asia’s Best CFO) มอบให้คุณพิจินต์ อภิวันทนาพร และรางวัลประเภทองค์กรประกอบด้วย รางวัลบริษัทนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Company) และรางวัลความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ยอดเยี่ยม (Best Environmental Responsibility) โดยมี คุณเอธิตา อนันตธุรการ ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส การเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ และคุณมนทกานติ์ นาราช ผู้จัดการส่วนอาวุโส นักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับรางวัล

สำหรับรางวัลบริษัทนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Company) เป็นรางวัลที่ IRPC ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 ซึ่งตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส รวมถึงมีการสร้างความสัมพันธ์และความเชื่อถือกับนักวิเคราะห์และนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง

“IRPC สร้างสิ่งที่ดีเพื่ออนาคต”

- Advertisment -

Advertisment

- Advertisment -.