IRPC คว้ารางวัลด้านการจัดการคุณภาพแห่งอาเซียน “ARE-QP Award 2021”

- Advertisment-

วรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานาถ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการผลิตปิโตรเคมีและการกลั่น บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC รับรางวัล “ARE-QP Award 2021” จากสมาคมเครือข่ายพันธมิตรด้านจัดการคุณภาพแห่งอาเซียน (ANQ: Asian Network For Quality) จากการที่โรงงานโพลีโพรพิลีน กลุ่มโรงงาน IRPC ในจังหวัดระยอง มีการบริหารจัดการโรงงานอย่างเป็นระบบ มีนวัตกรรมและความโดดเด่นในด้านการพัฒนาคุณภาพสินค้าและการจัดการ

IRPC ถือเป็น 1 ใน 3 บริษัทจากประเทศไทยที่ได้รับรางวัล โดยรางวัล ANQ Recognition for Excellence in Quality Promotion (ARE-QP) เป็นรางวัลที่มอบให้องค์กรที่มีผลงานดีเด่นในระดับนานาชาติ ทางด้านการบริหาร การจัดการคุณภาพโรงงานอุตสาหกรรม และองค์กรชั้นนำ ซึ่งพิธีมอบรางวัลได้จัดขึ้นผ่านระบบออนไลน์ในงานประชุม Asian Network for Quality Congress ครั้งที่ 19 โดยมีสมาคมมาตรฐานและจัดการคุณภาพแห่งสิงค์โปร์ (SQI) เป็นเจ้าภาพการจัดงาน

ก่อนหน้านี้ โรงงานโพลีโพรพิลีนของ IRPC ได้รับรางวัล Thailand Energy Award ปี 2556, 2560 และรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นด้านการจัดการพลังงานปี 2556 รางวัลด้านการจัดการคุณภาพปี 2562 และรางวัลการรักษาคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมปี 2563

- Advertisment -

สมาคมเครือข่ายพันธมิตรด้านจัดการคุณภาพแห่งอาเซียน (ANQ: Asian Network For Quality) มีสมาชิกหลักจากประเทศกลุ่มอาเซียน ประเทศในแถบทวีปเอเชีย และรัสเซีย 18 ประเทศ ที่มีการสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการในองค์กร โรงงาน บริษัท มหาวิทยาลัย และสถาบันค้นคว้าวิจัยต่างๆ ที่มีนวัตกรรม มีการจัดการองค์กรได้อย่างดี มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์กับสังคมโลก

#ไออาร์พีซี

Advertisment

- Advertisment -.