IRPC – คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนามข้อตกลงร่วมพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์

- Advertisment-

ประชาสัมพันธ์

คุณพยม บุญยัง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วย คุณอรพรรณ แสงสว่าง ผู้จัดการอาวุโส บริหารนวัตกรรมแบบเปิดและทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์นวัตกรรมไออาร์พีซี บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC และ รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดี พร้อมด้วย ศ.นพ.รังสรรค์ ฤกษ์นิมิตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์และการประกอบการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่องานทางการแพทย์ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจของนวัตกรรมจนนำไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้จริง ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ภายในงานมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ศูนย์นวัตกรรมไออาร์พีซี และฝ่ายธุรกิจปิโตรเคมีพิเศษ IRPC เข้าเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์และการประกอบการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับโครงการด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ จากอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ รวมทั้งได้หารือเกี่ยวกับโอกาสความร่วมมือการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ออกสู่เชิงพาณิชย์ร่วมกันอีกด้วย

- Advertisment -
Advertisment