กระทรวงพลังงานเกาะติดใกล้ชิดสถานการณ์ความขัดแย้งกลุ่มฮามาส-อิสราเอล มั่นใจไทยไม่ขาดแคลนน้ำมัน ประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนก

- Advertisment-

กระทรวงพลังงาน เกาะติดสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่าง กลุ่มฮามาส และ อิสราเอล อย่างใกล้ชิด ชี้ประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนก ว่าจะเกิดการขาดแคลนน้ำมัน

นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยถึงสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มฮามาสและอิสราเอล ว่าทางกระทรวงพลังงานได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด โดยประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนกว่าจะเกิดการขาดแคลนน้ำมัน เพราะไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางพลังงานของไทย

โดยในเบื้องต้น อิสราเอล ถึงแม้เป็นประเทศที่มีศักยภาพและแหล่งพลังงาน แต่ก็มีการผลิตน้ำมันดิบน้อยมาก ซึ่งปัจจุบัน อิสราเอล ยังต้องนำเข้าน้ำมันประมาณ 90% และไม่มี cargo ส่งออก  ดังนั้นสถานการณ์ในอิสราเอล จึงไม่กระทบต่อด้าน physical ของน้ำมันดิบ หรือสำเร็จรูป รวมถึงไม่กระทบต่อเส้นทางการเดินทางทางเรือที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งน้ำมัน

- Advertisment -

อย่างไรก็ตามในแง่ของความอ่อนไหว ( sentiment ) ที่มีต่อตลาดน้ำมัน สถานการณ์ดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อราคาที่จะขยับสูงขึ้นได้ หากบานปลายกลายเป็นประเด็นความตึงเครียดทางการเมืองกับกลุ่มประเทศในตะวันออกกลางซึ่งเป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ของโลก  

ทั้งนี้ทางกระทรวงพลังงานจะสื่อสารชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบความคืบหน้าของสถานการณ์ ในวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 นี้

Advertisment

- Advertisment -.