กบน. สั่งลดชดเชยราคาดีเซล แต่ราคาหน้าปั๊มไม่ปรับลง เหตุตลาดโลกยังผันผวนสูง

- Advertisment-

คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ปรับลดการชดเชยราคาดีเซล เหลือ 4.49 บาทต่อลิตร จาก 5.92 บาทต่อลิตร หลังราคาน้ำมันตลาดโลกลดต่ำลงเล็กน้อย ด้านน้ำมันกลุ่มเบนซิน ทาง กบน. ยังเรียกเก็บเงินเข้ากองทุนฯ ต่อเนื่อง ดันราคาขายปลีกขยับขึ้นสูงทั้งกระดาน โดยเฉพาะน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 และ 91 เกือบ 40 บาทต่อลิตร ขณะที่สถานะกองทุนน้ำมันฯ ยังติดลบกว่า 5.7 หมื่นล้านบาท

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center -ENC) รายงานสถานการณ์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2566 ได้มีมติปรับลดการชดเชยราคาดีเซลลงเหลือ 4.49 บาทต่อลิตร จากเดิมอยู่ที่ 5.92 บาทต่อลิตร เนื่องจากราคาน้ำมันโลกปรับลดลงเล็กน้อยแต่ยังผันผวนสูง ดังนั้นจึงยังไม่มีการปรับลดราคาขายปลีกหน้าปั๊มแต่อย่างใด

ส่วนน้ำมันกลุ่มเบนซินนั้น กบน. ยังคงให้เรียกเก็บเงินจากผู้ใช้น้ำมันส่งเข้ากองทุนฯ ดังนี้ เบนซิน เรียกเก็บ 9.78 บาทต่อลิตร, น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 และ 91 เรียกเก็บ 2.80 บาทต่อลิตร และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 และ E20 เรียกเก็บ 0.81 บาทต่อลิตร

- Advertisment -

ทั้งนี้ส่งผลให้ราคาจำหน่ายน้ำมันหน้าปั๊มของกลุ่มเบนซินปรับสูงเกิน 35 บาทต่อลิตร โดยเฉพาะน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 และ 91 เกือบ 40 บาทต่อลิตร ซึ่งน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ราคาอยู่ที่ 39.35 บาทต่อลิตร ขณะที่น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 39.08 บาทต่อลิตร ส่วนน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 อยู่ที่ 37.04 บาทต่อลิตร และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 อยู่ที่ 37.49 บาทต่อลิตร  

อย่างไรก็ตาม เมื่อมาดูในด้านค่าการตลาดน้ำมันดีเซล ณ วันที่ 5 ก.ย. 2566 ที่รายงานโดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) พบว่า ค่าการตลาดน้ำมันดีเซลปรับลดลงต่ำกว่า 1 บาทต่อลิตร เหลือเพียง 0.89 บาทต่อลิตร ขณะที่ค่าการตลาดน้ำมันกลุ่มเบนซินกลับเพิ่มสูงขึ้นถึง 3-5 บาทต่อลิตร  โดยค่าการตลาดเฉลี่ยตั้งแต่วันที่ 1-5 ก.ย. 2566 อยู่ที่ระดับ 2.55 บาทต่อลิตร โดยค่าการตลาดที่เหมาะสมควรอยู่ที่ระดับ 1.50-2 บาทต่อลิตร

ดังนั้นจึงมีแนวโน้มว่า กบน.อาจต้องกลับมาพิจารณาชดเชยราคาดีเซลเพิ่มขึ้นอีก เพื่อป้องกันไม่ให้ราคาจำหน่ายปลีกดีเซลปรับสูงเกิน 31.94 บาทต่อลิตร หากราคาน้ำมันโลกยังไม่ปรับลดลงในช่วงนี้

ส่วนฐานะกองทุนน้ำมันฯ ที่รายงานโดยสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) ล่าสุดเมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2566 พบว่ากองทุนฯ ยังคงติดลบอยู่ 57,132 ล้านบาท ซึ่งมาจากบัญชีน้ำมันติดลบ 12,390 ล้านบาท และบัญชีก๊าซหุงต้ม (LPG) ติดลบ 44,742 ล้านบาท

ส่วนทางด้านสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกล่าสุด ณ วันที่ 5 ก.ย. 2566  เวลาประมาณ 15.00 น. ราคาน้ำมันดิบดูไบอยู่ที่ระดับ 86.47 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล ราคาไม่เปลี่ยนแปลง ส่วนน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) อยู่ที่ 85.64 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล  เพิ่มขึ้น 0.09 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล  และราคาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) อยู่ที่ 88.61 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล ลดลง 0.39 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล

Advertisment