เอสโซ่และเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย สนับสนุนสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม. เชียงใหม่

esso ExxonMobil
- Advertisment-

เชียงใหม่ – บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทยสนับสนุนทุนเพื่อส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาให้กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ (ที่ 4 จากขวา) กรรมการ บริษัท เอสโซ่ฯ มอบเงินสนับสนุนจำนวน 70,000 บาท ให้แก่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ และ รองศาสตราจารย์วงกต วงศ์อภัย (ที่ 4 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในโอกาสนี้  ทีมงานจากบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ได้ร่วมประชุมกลุ่มย่อยในหัวข้อ โครงการศึกษาศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจก และการลงทุน สำหรับเทคโนโลยีการดักจับ ใช้ประโยชน์ และกักเก็บคาร์บอน (Carbon Capture Utilization and Storage – CCUS) เพื่อสนับสนุนเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ณ ห้องประชุมสถาบันฯ

- Advertisment -

บริษัท เอสโซ่ฯ และ บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจการกลั่นและจัดจำหน่ายน้ำมันที่มีคุณภาพ รวมถึงผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์แบบครบวงจร  ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ก้าวไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนความเจริญสู่ชุมชนในด้านต่างๆ ทั้งการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย 

Advertisment