เขียนเล่าข่าว EP.43 ตามไปดู เอ็นอาร์พีที เปิดโรงงาน Plant & Bean ผลิตแพลนท์เบส ใหญ่ที่สุดในอาเซียน 

- Advertisment-

“เอ็นอาร์พีที” (NRPT) เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง อินโนบิก กับ เอ็นอาร์เอฟ เพื่อลุยตลาดโภชนาการเพื่อสุขภาพ โดยการเปิดโรงงาน แพลนท์ แอนด์ บีน (ประเทศไทย)ให้สื่อมวลชนเยี่ยมชมกระบวนการผลิตอาหารโปรตีนจากพืช (Plant-based food) ด้วยเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงจากประเทศอังกฤษ ขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน กำลังผลิตสูงสุด 2.5 หมื่นตัน เป็นการประกาศความพร้อมในการขับเคลื่อนประเทศไทยเป็นฐานการผลิตอาหารแห่งอนาคตของโลก

ดร. บุรณิน รัตนสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ผมมีโอกาสไปร่วมเยี่ยมชมกระบวนการผลิตอาหารโปรตีนจากพืช (Plant-based food) ของ“เอ็นอาร์พีที” (NRPT) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง อินโนบิก ของกลุ่มปตท. กับ เอ็นอาร์เอฟ เห็นถึงข้อมูลแนวโน้มการเติบโตของอาหารโปรตีนจากพืชที่ขยายตัวอย่างมากในกลุมยุโรป และไทยเป็นฐานการผลิตที่สำคัญเพราะมีแหล่งวัตถุดิบที่สามารถนำมาปรับใช้ได้ เพียงแต่ในช่วงแรก ต้องใช้การนำเข้าวัตถุดินจากต่างประเทศมาก่อน

- Advertisment -

ดร. บุรณิน รัตนสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการ บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด เล่าให้ผู้สื่อข่าวที่ร่วมเยี่ยมชมโรงงานฟังว่า การเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ ถือเป็นความท้าทายและเป็นโอกาสของประเทศไทยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม รองรับการขยายตัวของตลาดอาหารแห่งอนาคต กลุ่มผลิตภัณฑ์โปรตีนจากพืช ก็เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของการพัฒนา โดยโรงงาน แพลนท์ แอนด์ บีน (ประเทศไทย) จะเป็นฐานการผลิตให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยมาตรฐานฮาลาลและมาตรฐานความปลอดภัยอาหารสากลจากสมาคมผู้ค้าปลีกแห่งสหราชอาณาจักร (The British Retail Consortium : BRC) ซึ่งอยู่ระหว่างการรับรอง และโรงงานแห่งนี้ เป็นโรงงานผลิตอาหารโปรตีนจากพืช 100% แห่งแรกในประเทศไทย และมีขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียน มีกำลังการผลิตสูงสุดที่ 25,000 ตัน โดยจะเริ่มเปิดดำเนินการในระยะแรกที่กำลังการผลิต 3,000 ตันต่อปี

.

 “โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ กลุ่มอาหารพร้อมปรุง (Ready to cook) เช่น เนื้อสับ  มีทบอล และกลุ่มอาหารพร้อมรับประทาน (Ready to eat) เช่น ไส้กรอก นักเก็ต และเกี๊ยวซ่า ซึ่งนอกจากจุดแข็งด้านประสิทธิภาพการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีระดับโลก ให้ผลิตภัณฑ์ที่มีเนื้อสัมผัส รสชาติ และรูปลักษณ์ใกล้เคียงกับเนื้อสัตว์จริง อร่อย ทานง่ายแล้ว ผลิตภัณฑ์ยังมาจากพืชที่ไม่ได้รับการตัดต่อสารพันธุกรรม (Non-GMO) และมีโปรตีนสูง ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนานวัตกรรมอาหารให้เหมาะแก่การดูแลสุขภาพ ทำให้ผู้บริโภคหันมาบริโภคอาหารโปรตีนจากพืชมากขึ้น ขณะเดียวกันโรงงานดังกล่าวใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตเป็นไฟฟ้าใช้ในกระบวนการผลิต ลดต้นทุน และลดการปล่อยก๊าซ CO2 ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม และ NRPT ยังได้มีความร่วมมือกับผู้ผลิตอาหารแห่งอนาคตของไทย ในการพัฒนานวัตกรรมอาหาร อีกทั้งยังมีเป้าหมายในการเป็นตัวสร้างความต้องการให้เกิดปริมาณการผลิตจากต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ รวมไปถึงการดึงเอาวัตถุดิบในประเทศมาต่อยอดการผลิตในอนาคต เพิ่มศักยภาพการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารอนาคต เพื่อความยั่งยืนด้านสุขภาพของคนไทย” ดร. บุรณิน กล่าว

ภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า คาดว่ากำลังการผลิตของโรงงานแห่งนี้จะขยายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามดีมานด์ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคอลัมน์เขียนเล่าข่าว จะนำมาอัพเดทให้ทราบเป็นระยะ

.

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานแพลนท์ แอนด์ บีน (ประเทศไทย)

Advertisment

- Advertisment -.