เปิด 4 รายชื่อ ชิงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงาน กกพ. ยก พูลพัฒน์ -กัลย์ ตัวเต็ง

- Advertisment-

เปิด 4 รายชื่อ ยื่นสมัครชิงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน  “นายกัลย์ แสงเรือง – นายพูลพัฒน์ ลีสมบัติไพบูลย์ – นายเอกรินทร์ วาสนาส่ง – น.ส.รังสิมา พักเกาะ” รอ บอร์ด กกพ.พิจารณา พร้อมประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก เม.ย. 2567 นี้  ยกชื่อ พูลพัฒน์ และ กัลย์ เป็นตัวเต็ง ขณะตำแหน่งบอร์ด กกพ. 4 รายที่จะพ้นวาระใน 30 ก.ย. 2567 ทาง สำนักงาน กกพ.ได้ส่งเรื่องแจ้งกระทรวงพลังงานแล้ว เพื่อให้พิจารณาเริ่มกระบวนการสรรหาต่อไป   

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center – ENC) รายงานว่า ภายหลังจากปิดรับสมัครตำแหน่ง “เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน” เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2567 ผลปรากฎว่ามีผู้ยื่นใบสมัครทั้งสิ้น 4 ราย ได้แก่  

1.นายกัลย์ แสงเรือง รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน  

- Advertisment -
กัลย์ แสงเรือง รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

2.นายพูลพัฒน์ ลีสมบัติไพบูลย์ รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน

พูลพัฒน์ ลีสมบัติไพบูลย์ รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน

3. น.ส.รังสิมา พักเกาะ อดีตผู้อำนวยการฝ่ายงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ปัจจุบัน เป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

น.ส.รังสิมา พักเกาะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

4.นายเอกรินทร์ วาสนาส่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BOTLINK และผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานยานยนต์ไฟฟ้า

โดยหลังจากนี้คณะกรรมการ (บอร์ด) ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) จะพิจารณาตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติของผู้สมัครทั้ง 4 ราย จากนั้นจะประกาศรายชื่อผู้สมัครอย่างเป็นทางการในวันที่ 29 ก.พ. 2567 และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ภายในเดือน มี.ค. 2567 ก่อนจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกอย่างเป็นทางการภายในเดือน เม.ย. 2567

สำหรับตำแหน่งเลขาธิการสำนักงาน กกพ. ที่เปิดรับสมัครดังกล่าว มีวาระการปฏิบัติงาน 5 ปี หรือจนกว่าจะครบอายุ 60 ปี หากปฏิบัติงานครบวาระแล้ว ยังสามารถสมัครตำแหน่งดังกล่าวได้อีก 1 ครั้ง อย่างไรก็ตามผู้สมัครชิงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงาน กกพ. ครั้งนี้ จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทน  นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)  ที่จะเกษียณอายุในวันที่ 31 พ.ค. 2567 

ส่วนความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมเปิดรับสมัครตำแหน่ง “คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)” ที่จะพ้นวาระงาน 4 ตำแหน่ง ในวันที่ 30 ก.ย. 2567 นั้น ขณะนี้ ทางสำนักงาน กกพ. ได้ทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแล้ว และรอให้ทางกระทรวงพลังงานให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับกระบวนการเปิดรับสมัคร 4 ตำแหน่งดังกล่าวต่อไป  โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง 4 ตำแหน่งจะต้องมาปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2567 เป็นต้นไป

สำหรับคณะกรรมการ (บอร์ด) กกพ. จะหมดวาระและพ้นจากตำแหน่ง 4 คน ในวันที่ 30 ก.ย. 2567 นี้ (จากบอร์ด กกพ. ที่มีทั้งหมด 7 คน) เนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ครบวาระ 6 ปี ซึ่งหนึ่งในนั้นมีประธาน กกพ. รวมอยู่ด้วย โดยทั้ง 4 คน ประกอบด้วย

1.นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธาน กกพ.

2.นายสุธรรม อยู่ในธรรม กรรมการ กกพ.

3.นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมการ กกพ.

4.นายสหัส ประทักษ์นุกูล กรรมการ กกพ.

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า สำหรับรายชื่อผู้ที่ถูกยกว่าเป็นตัวเต็งที่โดดเด่นในการชิงตำแหน่งเลขาธิการ สำนักงาน กกพ. ครั้งนี้ มี 2 คน คือ นาย พูลพัฒน์ ซึ่งได้แรงสนับสนุนจากรัฐบาลและกระทรวงพลังงาน ในขณะที่ นายกัลย์ ได้รับแรงสนับสนุนจากบอร์ด กกพ.และแรงเชียร์จากเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน กกพ.

Advertisment

- Advertisment -.