เขียนเล่าข่าว EP. 46 หนังสือ “ปตท. จุดพลังไทย จากยุคบุกเบิก ขับเคลื่อนสู่อนาคต”

- Advertisment-

ต่อเนื่องจาก EP. ก่อนหน้า มาเล่าถึงหนังสืออีกเล่ม ที่ผมได้รับเป็นของที่ระลึกในงาน “PTT 45th Anniversary” Ignite Life Potential ที่จัดขึ้นที่ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ชื่อหนังสือคือ “ปตท. จุดพลังไทย จากยุคบุกเบิก ขับเคลื่อนสู่อนาคต เป็นเล่มหนา เนื้อหา 260 หน้า จัดทำโดย ฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ปตท. จำนวนพิมพ์ 1,000 เล่ม มีภาพประกอบแทรกอยู่เกือบทุกหน้าเพื่อให้ผู้อ่านนึกเห็นภาพตามเนื้อหาได้ง่าย   

เนื้อหาในหนังสือแบ่งออกเป็น 9 บท แต่ทำเหมือนแยกเป็น 2 ส่วน บทที่ 1 ถึงบทที่ 8 เป็นส่วนแรก จำนวน 160 หน้า เขียนถึงตั้งแต่การก่อตั้ง ปตท. และธุรกิจในยุคบุกเบิก (บทที่ 1) ทั้งธุรกิจน้ำมัน (บทที่ 2)  ก๊าซธรรมชาติ (บทที่ 3) ปิโตรเคมี (บทที่ 4) ที่สร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ รวมทั้งการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับก๊าซธรรมชาติที่เป็นทรัพยากรสำคัญของประเทศ เพราะ ปตท. มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ เป็นกลไกของประเทศในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จุดที่เป็นความท้าทายของเรื่องในหนังสือคือการนำ ปตท. เข้าแปรรูปในตลาดหลักทรัพย์ (บทที่ 5) ท่ามกลางผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้ง และ เหตุการณ์ 9-11 ที่ต้องทำให้สำเร็จเพื่อความอยู่รอดขององค์กรและประเทศ จากนั้นก็เป็นช่วงแห่งการสร้างกลุ่ม ปตท. ให้เติบโต ยั่งยืน และแข็งแกร่ง (บทที่ 6) การพัฒนานวัตกรรมสู่พลังงานแห่งอนาคต (Future Energy) และธุรกิจที่กว้างไกลกว่าพลังงาน (Beyond  Energy) (บทที่ 7) และบทที่ 8 เป็นการรวบรวมโครงการสำคัญที่ ปตท. ดำเนินการเพื่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอด 45 ปี

- Advertisment -

บทที่ 9 คุณค่าแห่งผู้นำ อยู่ส่วนหลังของหนังสือ จำนวน 100 หน้า เป็นการเรียบเรียงเนื้อหาที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ว่าการ ปตท. ที่หลังจากการแปรรูปก็เปลี่ยนตำแหน่งมาเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ครบทั้ง 10 ท่าน ตั้งแต่ ดร.ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ ดร.อาณัติ อาภาภิรม คุณเลื่อน กฤษณกรี คุณพละ สุขเวช คุณวิเศษ จูภิบาล คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร คุณเทวินทร์ วงศ์วานิช คุณชาญศิลป์ ตรีนุชกร และคุณอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ที่สะท้อนให้เห็นถึงมุมมอง แนวคิด วิสัยทัศน์ ความทุ่มเทในการทำงานตั้งแต่การเริ่มต้นเข้ามาอยู่ใน ปตท. จนถึงตำแหน่งสูงสุด

อดีตผู้ว่าการ ปตท.และซีอีโอ ปตท.คนปัจจุบัน คุณอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ พร้อมผู้บริหาร ปตท.และแขกผู้มาร่วมงาน ถ่ายภาพร่วมกันในวันงาน “PTT 45th Anniversary” Ignite Life Potential

การที่มีผู้บริหารทั้ง 10 ท่านมาช่วยเล่าเรื่อง ปตท. ตั้งแต่ยุคแห่งการบุกเบิกก่อตั้ง ปตท. จนถึงปัจจุบันและการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่อนาคต ทำให้หนังสือที่ ปตท. จัดทำขึ้นเล่มนี้มีคุณค่าอย่างยิ่ง โดยเฉพาะต่อคนของ ปตท. ทั้งปัจจุบันและที่แยกย้ายกันไปมีบทบาทสำคัญในภาคส่วนอื่นๆ ในสังคมที่ควรจะได้อ่านและค่อยๆ ซึมซับเนื้อหาจากบทสัมภาษณ์

สำหรับคนที่ได้ไปร่วมงานในวันที่ 12 ธันวาคม 2566 “PTT 45th Anniversary” Ignite Life Potential  ก็จะเห็นว่ามีการจัดบอร์ดตรงทางเข้างาน ด้านหนึ่งเล่าเรื่องราวเป็นไทม์ไลน์สำคัญของ ปตท. ที่เกิดขึ้นใน ช่วง 45 ปี และอีกด้านหนึ่ง คือการนำประโยคสำคัญที่เป็นวรรคทองของผู้ว่าการและซีอีโอ ทั้ง 10 ท่าน ที่ให้สัมภาษณ์ไว้ในหนังสือเล่มนี้มาจัดแสดง ให้ทั้งเจ้าตัวและแขกเหรื่อที่มาร่วมงานได้อ่านและถ่ายรูปกันไว้เป็นที่ระลึก ซึ่งเป็นภาพที่น่าประทับใจยิ่ง

ส่วนสำหรับคนที่ไม่ได้มีโอกาสไปร่วมงาน ก็ขอนำภาพมาให้ชมในเขียนเล่าข่าว EP. นี้ และแนะนำให้คลิกเข้าไปอ่านหนังสือ ปตท. จุดพลังไทย จากยุคบุกเบิก ขับเคลื่อนสู่อนาคต ตามลิงก์นี้ https://www.pttplc.com/th/Media/Activity/Highlights/Content-41010.aspx

บอร์ดที่จัดแสดงให้เห็นถึงผู้ว่าการ ปตท.และซีอีโอ ปตท. ทั้งในอดีตและปัจจุบันครบทั้ง 10 ท่าน
คำว่าเพื่อชาติ คำเดียวเลย เป็นสิ่งสำคัญ ต้องได้รับการปลูกฝังเช่นเดียวกับการเสียสละ วรรคทองของ ดร.ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์
ทำอย่างไรให้ ปตท. เป็นประโยชน์กับประเทศชาติ ไม่เพียงแค่ผลกำไรอย่างเดียว วรรคทองของ ดร.อาณัติ อาภาภิรม
ตัดสินใจมาทำงานที่ ปตท.เพราะคิดว่าถึงจุดหนึ่ง เราต้องมีความเสียสละให้กับประเทศ วรรคทองของ คุณเลื่อน กฤษณกรี
คนเราอย่าไปให้ความสำคัญกับมูลค่ามากนัก ให้มอง”คุณค่า”มาก่อน ..ชื่อเสียง คุณธรรม ความดี เหล่านี้อยู่ในคุณค่า วรรคทองของคุณพละ สุขเวช
การทำให้ธุรกิจปิโตรเลียมของ ปตท. มีความครบวงจร เป็นงานยาก แต่เราทำจนสำเร็จ คำว่าครบวงจร จึงเป็นกุญแจสำคัญของธุรกิจ ปตท. วรรคทองของคุณวิเศษ จูภิบาล
ความซื่อสัตย์สุจริต ถูกปลูกฝังเป็น DNA ของคน ปตท. เพื่อให้รัฐไว้วางใจที่ได้มอบภารกิจสำคัญในการบุกเบิกเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ วรรคทองของคุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์
การทำ 3 ประสานแห่งการเรียนรู้ สู่ความยั่งยืน ถือว่าเราทำเรื่องที่ลึกมากๆ การศึกษาเป็นสิ่งที่สร้างความยั่งยืนให้กับประเทศ วรรคทองของ ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร
คนที่มาเป็น ซีอีโอ ปตท. คือคนที่มาด้วยใจ ต้องมีความพร้อม ต้องอาสา เสียสละ ยินดีที่จะเหนื่อยมากกว่าคนอื่น วรรคทองของคุณเทวินทร์ วงศ์วานิช
เวลาที่เจอปัญหา ต้องใช้ทักษะในการเจรจา ลดความขัดแย้งและเชื่อมประสานความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วรรคทองของ คุณชาญศิลป์ ตรีนุชกร
เรากำลังสร้างธุรกิจใหม่หลายอย่างที่เมื่อประสบความสำเร็จในวันข้างหน้า จะมีคนพูดถึง ดังนั้นวันนี้ เรากำลังช่วยกันสร้างตำนานในอนาคต วรรคทองของคุณอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์
Advertisment

- Advertisment -.