แห่ยื่นใบสมัครชิงตำแหน่ง “เลขาฯ สำนักงาน กกพ.” คึกคัก ย้ำยังเปิดรับถึง 13 ก.พ.นี้ ก่อนประกาศผล เม.ย. 2567

- Advertisment-

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) กระตุ้นผู้สนใจสมัครตำแหน่งเลขาธิการสำนักงาน กกพ. อีกครั้ง ย้ำเปิดรับสมัครถึง 13 ก.พ. 2567 นี้ ก่อนประกาศผลเดือน เม.ย. 2567 ต่อไป

รายงานข่าวจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เผยว่า สำนักงาน กกพ. ยังเปิดรับสมัครคัดเลือกเลขาธิการสำนักงาน กกพ. ในระหว่างวันที่ 31 ม.ค. ถึง 13 ก.พ. 2567 นี้  โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาการกำกับกิจการพลังงาน สมัครเข้ารับคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว ซึ่งในขณะนี้ยังเปิดโอกาสให้เข้ามาสมัครรับคัดเลือกได้ถึงวันอังคารที่ 13 ก.พ. 2567 นี้

โดยตำแหน่งเลขาธิการสำนักงาน กกพ. ที่เปิดรับสมัครดังกล่าว มีวาระการปฏิบัติงาน 5 ปี หรือจนกว่าจะครบอายุ 60 ปีบริบูรณ์ โดยวิธีคัดเลือกจะพิจารณาจากเอกสารหลักฐานการสมัครก่อน จากนั้นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องแสดงวิสัยทัศน์กับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) โดยสำนักงาน กกพ.จะประกาศรายชื่อผู้สมัครรับคัดเลือกฯ จำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 ประกาศรายชื่อผู้สมัครในวันที่ 29 ก.พ. 2567, ครั้งที่ 2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ภายในเดือน มี.ค. 2567 และครั้งที่ 3 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกภายในเดือน เม.ย. 2567 โดยสำนักงาน กกพ. จะประกาศรายชื่อดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www. erc.or.th ต่อไป

- Advertisment -

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจเข้ารับการคัดเลือกเป็นเลขาธิการสำนักงาน กกพ. ยังสามารถยื่นเอกสารและหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตัวเองที่สำนักงาน กกพ. ชั้น 19 อาคารจัตุรัสจามจุรี ถนนพญาไท ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 16.00 น. ตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค. ถึง 13 ก.พ. 2567 เท่านั้น ซึ่งผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่ www.erc.or.th หรือติดต่อฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์โทร 0-2207-3599 ต่อ 713 หรือ 743 รวมทั้งสามารถสแกน QR Code ข้อมูลรายละเอียดการเปิดรับสมัครคัดเลือกเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัคร หรือ ไปที่ https://www.erc.or.th/th/job-news

อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2567 นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงาน กกพ. ได้ลงนามประกาศเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงาน กกพ. เพื่อมาทำหน้าที่แทนตัวเอง โดยนายคมกฤช เข้ามาบริหารงานตั้งแต่ 25 ธ.ค. 2562 โดยมีวาระงาน 5 ปี ซึ่งจะพ้นจากตำแหน่งในเดือน ธ.ค. 2567 นี้ 

Advertisment