ใกล้หมดเขตรับสมัครแล้ว!! กับการประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน ปีที่ 2 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท ภายใน 15 ก.ค. นี้ เท่านั้น

- Advertisment-

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน จัดกิจกรรมการประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน (Pitching) ปีที่ 2 เพื่อกระตุ้นให้ นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษาปริญญาตรี ในสถาบันการศึกษาของไทย สนใจในการพัฒนาและทำวิจัยด้านพลังงาน เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเกิดผลงาน สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมด้านพลังงานมากขึ้น ซึ่งในปีนี้ได้กำหนดประเภทการประกวด 2 ประเภท ได้แก่ Hardware Innovation สำหรับการพัฒนาเครื่องมือ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต หรือเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน หรือพลังงานทดแทน และประเภท Software Innovation สำหรับพัฒนาโปรแกรม หรือ Application เพื่อติดตั้งและใช้งานสำหรับโทรศัพท์มือถือ Tablet (แท็บเล็ต) หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือการพัฒนารูปแบบธุรกิจและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน หรือพัฒนาพลังงานทดแทน

สนพ. จึงขอเชิญชวนน้องๆ นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ร่วมส่งผลงานวิจัยพลังงานเข้าประกวดในกิจกรรมการประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน (Pitching) ปีที่ 2 ภายใต้ชื่อ “New Gen Energy Research Showcase” จุดประกายเส้นทางสู่อาชีพนักวิจัย หรือ Startup ด้านพลังงาน รวมถึงส่งเสริมให้ นิสิต นักศึกษา ได้แสดงความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์ และผลิตผลงานที่นำมาใช้ประโยชน์ได้จริง ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท สมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 กรกฎาคม 2566  โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://linktr.ee/nespitching หรือ Scan QR CODE  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  Facebook Fanpage : New Gen Energy Research Showcase

Advertisment