ลุ้น บอร์ด ปตท. ประชุมพิจารณาสรรหาตำแหน่ง CEO ปตท.คนที่ 11 วันนี้ 25 ม.ค.2567

- Advertisment-

บอร์ด บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดประชุม 25 ม.ค. 2567 เตรียมพิจารณาสรรหา “ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. คนที่ 11” จากผู้สมัคร 5 คน ซึ่งจะมาปฏิบัติหน้าที่แทน นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.ที่จะครบวาระ 4 ปี ในเดือน พ.ค. 2567

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) หรือ PTT เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ บอร์ด ปตท. ในวันที่ 25 ม.ค. 2567 นี้ จะมีการพิจารณาผลการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. คนที่ 11 ที่จะมาปฏิบัติหน้าที่แทนตัวเอง ที่จะครบวาระงาน 4 ปี ในเดือน พ.ค. 2567 นี้ ซึ่งการพิจารณาจะเป็นอำนาจหน้าที่ของบอร์ดฯที่จะตัดสินใจ

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2566 ปตท. ได้ออกประกาศเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง “ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)” คนที่ 11 ตั้งแต่วันที่ 12 ธ.ค. 2566- 3 ม.ค. 2567 โดยมีผู้ยื่นสมัครจำนวน 5 คน ประกอบด้วย

- Advertisment -

1.นายบุรณิน รัตนสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน ปตท.

2. ม.ล.ปีกทอง ทองใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซฯ ปตท.

3.นายพงษ์พันธุ์ อมรวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ปตท.

4.นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC

5.นายวรวัฒน์ พิทยศิริ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC

Advertisment