ครม.ยังไม่มีการพิจารณาตั้งบอร์ด กฟผ.ชุดใหม่

- Advertisment-

คณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ยังไม่มีการพิจารณารายชื่อบอร์ด กฟผ. โดยความล่าช้าในการแต่งตั้ง ส่งผลกระทบต่อการพิจารณาโครงการสำคัญของ กฟผ.และการตั้ง ผู้ว่าการ กฟผ.ที่ว่างเว้นมาตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2566 ทำให้การบริหารงานไม่มีประสิทธิภาพอย่างที่ควรจะเป็น

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน ( Energy News Center -ENC ) รายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ยังไม่ได้มีการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตามที่กระทรวงพลังงานนำเสนอ เนื่องจากยังไม่ได้บรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม  

ก่อนหน้านี้ นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน ได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวโดยคาดว่าจะนำรายชื่อคณะกรรมการ กฟผ. ที่มีทั้งหมด 10 คน เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ในวันที่ 13 ก.พ. 2567 นี้ จากนั้นเมื่อกระบวนการแต่งตั้ง บอร์ด กฟผ.แล้วเสร็จ วาระสำคัญที่ต้องเร่งพิจารณา คือ การแต่งตั้งผู้ว่าการ กฟผ.คนใหม่ ที่บอร์ด กฟผ. จะเชิญ นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ กฟผ. ปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) เข้ามาสัมภาษณ์ และแสดงวิสัยทัศน์ เนื่องจากบอร์ดชุดที่ผ่านมา ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งไปแล้วเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 และคาดว่า การแต่งตั้งผู้ว่าการ กฟผ.จะแล้วเสร็จภายในเดือน กุมภาพันธ์ นี้

- Advertisment -

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตำแหน่งผู้ว่าการ กฟผ. ได้ว่างเว้นมานานนับตั้งแต่นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร เกษียณอายุ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 และไม่มีบอร์ด กฟผ. นับตั้งแต่ที่นายกุลิศ สมบัติศิริ ลาออกจากประธานบอร์ด เมื่อเดือนตุลาคม 2566  ทำให้ การบริหารงานของ กฟผ. มีข้อจำกัด เนื่องจากโครงการที่มีความสำคัญต่างๆจำเป็นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากบอร์ด   และในบทบาทของรักษาการผู้ว่าการ กฟผ. ไม่สามารถที่จะแต่งตั้งโยกย้ายตำแหน่งผู้บริหารสำคัญในองค์กร เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพได้ เพราะต้องได้รับความเห็นชอบจากบอร์ด กฟผ. ด้วย

Advertisment

- Advertisment -.