- Advertisment-

“Hitachi Energy มุ่งมั่นขับเคลื่อนอนาคตพลังงานที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน พร้อมเป็นพันธมิตรที่ดีในการสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายความยั่งยืน และทิศทางที่ประชาคมโลกให้ความสำคัญเป็นอย่างมากคือเรื่องของ Carbon Neutrality”

ในปัจจุบันทุกประเทศต่างให้ความสำคัญและร่วมมือกันด้านพลังงาน เพื่อให้เราสามารถก้าวสู่ยุคเปลี่ยนผ่านจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลไปสู่การผลิตและการใช้พลังงานสะอาดผ่านนวัตกรรมเทคโนโลยี พร้อมพัฒนารูปแบบพลังงานให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการพลังงานทั้งในด้านอุตสาหกรรมและความต้องการของภาคประชาชน การใช้เทคโนโลยีผลิตพลังงานสะอาดเป็นพลังงานหลักจำเป็นต่อการดำรงชีวิตในอนาคต เพื่อลดปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งยังช่วยขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น พลังงานสะอาดหรือ Clean Energy จึงเป็นหนึ่งใน Global Mega Trends ที่มีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ดร.วรวุฒิ วรุตตมพรสุ Country Managing Director บริษัท ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด

ดร.วรวุฒิ วรุตตมพรสุ Country Managing Director บริษัท ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด เผยความสำเร็จและการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็น บริษัท ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมมุ่งดำเนินการให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัทเพื่อสนับสนุนกระบวนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน มุ่งมั่นที่จะช่วยให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมาย Carbon-Neutral เพื่อการเร่งสร้างอนาคตที่ปราศจากคาร์บอน

- Advertisment -

ความเป็นมา

Hitachi Energyเป็นบริษัทที่เกิดจากการถ่ายทอดประสบการณ์อันยาวนานระหว่าง Hitachi กับ ABB ซึ่ง Hitachi ถือหุ้นประมาณ 80% และ ABB ถือหุ้นประมาณ 20% ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ทาง Power Grids Business ของ ABB ได้เปลี่ยนแปลงเป็น Hitachi ABB Power Grids ซึ่ง ณ ช่วงเวลานั้นเป็นเหมือนบริษัทใหม่ แต่ในความเป็นจริงบริษัท ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่มีรากฐานจากบริษัท เอบีบี จำกัด ซึ่งมีเรื่องราวและประสบการณ์มากกว่า 100 ปี ผนวกกับฮิตาชิเองซึ่งมีรากฐานยาวนานมากกว่า 100 ปีเช่นกัน นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 Hitachi ABB Power Grids มีการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องในแง่ของ Power Grids Business จนมาถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564  Hitachi ABB Power Grids ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อมาเป็น Hitachi Energy เพื่อตอกย้ำการสร้างแบรนด์ให้ครอบคลุมในแง่ของพลังงานมากยิ่งขึ้น โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีพนักงานประมาณ 38,000 คนใน 90 ประเทศทั่วโลก 

สำหรับประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จํากัด เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เพื่อสนับสนุนและร่วมพัฒนาอนาคตพลังงานอย่างยั่งยืนในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ พม่า ลาว กัมพูชา ด้วยกระบวนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน ผ่านนวัตกรรมและความร่วมมือจากทีมงานระดับโลกและภูมิภาคที่มีความเชี่ยวชาญและมีความหลากหลายมาช่วยสนับสนุนการดำเนินงาน ซึ่งบริษัท ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ให้คำมั่นว่าทีมงานทุกคนจะมีส่วนช่วยสนับสนุนและสามารถจัดการกับความท้าทายระดับโลกนี้ได้ 

ความท้าทายด้านพลังงาน 

มีการคาดการณ์ว่าในอนาคตความต้องการใช้ไฟฟ้าทั่วโลกจะมีเพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่าภายในปี พ.ศ. 2593 และไฟฟ้าจะกลายเป็นองค์ประกอบหลักของระบบพลังงานทั้งหมด ซึ่ง Hitachi Energy พร้อมเป็นผู้บุกเบิกเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับการก้าวไปสู่อนาคตด้านพลังงานที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน

Hitachi Energy มีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้เกิดนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนแห่งอนาคต ซึ่งการให้คำมั่นสัญญาถึงอนาคตเกี่ยวกับความเป็นกลางทางคาร์บอนจะต้องอาศัยความมุ่งมั่น ความน่าเชื่อถือ และนวัตกรรม โดยประโยชน์ที่ได้รับจะมีมากมายมหาศาลทั้งสำหรับคนรุ่นปัจจุบันและคนรุ่นต่อไปในอนาคต และด้วยชื่อ Hitachi Energy จะทำให้พันธกิจสามารถขยายขอบเขตไปได้กว้างขวางขึ้น เพื่อการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีอย่างแท้จริงให้กับลูกค้า พนักงาน และประเทศชาติ

บริษัทพร้อมให้บริการลูกค้าครบทุกภาคส่วนทั้งทางด้านระบบสาธารณูปโภค ภาคส่วนอุตสาหกรรม และระบบโครงสร้างพื้นฐาน ด้วยนวัตกรรมและบริการที่ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่คุณค่า นอกจากนี้บริษัทยังโฟกัสเรื่องของธุรกิจใหม่ ๆ แต่ละธุรกิจ มีการสนับสนุนงานด้าน Digital Transformation, Energy Transition อย่างต่อเนื่อง ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่อง Carbon Neutrality และมีการขยายเพิ่มเติมในส่วนของ Portfolio ที่เราได้สนับสนุนลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ลูกค้าต้องการ ทั้งนี้นอกเหนือจาก การไฟฟ้าทั้ง 3 หน่วยงานแล้ว ยังมีลูกค้าภาคเอกชนที่ได้มีการแบ่งออกเป็นภาคส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Oil and Gas, Petrochemical, Building, Food and Beverage, Metal and Steel, Pulp and Paper, Infrastructure,  Transportation งานที่เกี่ยวกับรถไฟฟ้า กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีก ซึ่งในปัจจุบันแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมมีการใช้ไฟฟ้ามากขึ้น มีการเจริญเติบโตของการใช้ไฟฟ้าอย่างรวดเร็ว ตรงส่วนนี้ทาง Hitachi Energy พร้อมที่จะเข้าไปเติมเต็มให้ทุกภาคส่วนดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ”  ดร.วรวุฒิ  กล่าว

Hitachi Energy มีความมุ่งมั่นให้เกิดพลังงานที่ยั่งยืนในอนาคต

บริษัทฯ ให้บริการลูกค้าผ่านความสามารถระดับโลกและการจัดตั้งบริษัทอยู่ในแต่ละประเทศ ซึ่งเป็นแนวทางในการเร่งการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานและส่งมอบความสำเร็จให้กับลูกค้า เราเป็นผู้นำระดับโลกในด้านเทคโนโลยีพลังงานและระบบพลังงานด้วยโซลูชั่นต่าง ๆ ที่ตอบสนองความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น และต้องการความมีเสถียรภาพ มีความมั่นคง เชื่อถือได้ ยั่งยืนในรูปแบบที่ทันสมัย

 ด้วยโซลูชั่นของเราที่มีประสิทธิภาพ  ผสานกับทีมงานที่มีคุณภาพ ซึ่งการทำงานนั้นทางทีมจะช่วยวางแผนตั้งแต่เริ่มดำเนินการ แนะนำการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ในขณะเดียวกันทีมงานจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นโดยรวม มีเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่จะช่วยการส่งเสริมและการกระจายพลังงานจากแหล่งทั่วไปและแหล่งพลังงานหมุนเวียนได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” ดร.วรวุฒิ กล่าวเสริมพร้อมแนะนำผลิตภัณฑ์ของแต่ละหน่วยธุรกิจ

4 Business Units ของ Hitachi Energy พร้อมผนึกกำลัง เติมเต็มซึ่งกันและกันเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน 

Grid Automation

Grid Automation ของ Hitachi Energy มีโซลูชั่นที่ครอบคลุม ตั้งแต่สถานีไฟฟ้าย่อย เครือข่ายการสื่อสาร grid automation services, grid edge solutions ไปจนถึงโซลูชั่น enterprise software  ซึ่งโซลูชั่นเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการจัดการเชื่อมต่อกับระบบพลังงาน การผลิต การกระจายการส่ง ภาคอุตสาหกรรม การขนส่ง และโครงสร้างพื้นฐาน หน่วยธุรกิจ Grid Automation ของ Hitachi Energy สนับสนุน 50% ของระบบสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า 250 อันดับแรกของโลก กลุ่มผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ นอกจากนี้บริการ Grid Automation  ยังรวบรวมความรู้เชิงลึก และเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยให้ลูกค้าทั่วโลกสามารถเพิ่มประสิทธิภาพระบบที่สำคัญที่ขับเคลื่อน ย้าย และเชื่อมต่อถึงกัน Hitachi Energy กำลังร่วมสร้างโลกที่มีประสิทธิผลและยั่งยืนมากขึ้นกับเหล่าพันธมิตร

Grid Integration

หน่วยธุรกิจ Grid Integration ของ Hitachi Energy ได้ส่งมอบโครงการไปแล้วมากกว่า 4,000 โครงการในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา ซึ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ Grid Integration ครอบคลุมแอพพลิเคชั่นการส่ง การจำหน่ายและสถานีไฟฟ้าย่อยที่หลากหลาย ซึ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการรวบรวมระบบที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพรองรับเครือข่ายไฟฟ้าดิจิทัลในอนาคตโดยมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

Hitachi Energy รวมระบบแบบบูรณาการ โซลูชั่น บริการของธุรกิจทางด้าน DC และ AC รวมถึงเรื่อง HVDC, สถานีไฟฟ้าย่อย, FACTS, โซลูชั่นทางด้านโครงข่ายไฟฟ้าและคุณภาพไฟฟ้า อาทิเช่น การเชื่อมต่อพลังงานลมนอกชายฝั่งและเซมิคอนดักเตอร์ พร้อมให้คำปรึกษาด้านพลังงานสำหรับกลุ่มต่าง ๆ ในระบบพลังงาน เช่น พลังงานหมุนเวียน ระบบส่ง ระบบจำหน่าย และโซลูชั่นการขนส่งที่ใช้ไฟฟ้า

High Voltage Products

Hitachi Energy เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าแรงสูง โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแรงสูงที่หลากหลายถึง 1,200 กิโลโวลต์ (kV) สำหรับไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) และ 1,100 กิโลโวลต์สำหรับไฟฟ้ากระแสตรง (DC) เพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และประสิทธิภาพของเครือข่ายพลังงาน ในขณะที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยสวิตช์เกียร์คุณภาพสูง

 switchgears เซอร์กิตเบรคเกอร์ (circuit-breakers) เครื่องตัดวงจรแหล่งกำเนิดไฟฟ้า (generator circuit breakers) ผลิตภัณฑ์คุณภาพไฟฟ้ากำลัง อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก surge arresters อุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อ เครื่องมือหม้อแปลงไฟฟ้า instrument transformers และบริการไฟฟ้าแรงสูง

นวัตกรรมที่สำคัญในกลุ่มผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแรงสูงของ Hitachi Energy ได้แก่ เทคโนโลยีคุณภาพไฟฟ้า และแบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน สวิตช์เกียร์ที่ประหยัดพลังงาน eco-efficient switchgear เซอร์กิตเบรกเกอร์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบดิจิตอล สวิตช์เกียร์แบบไฮบริดและแบบรวม ความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีของ Hitachi Energy ยังคงมีส่วนช่วยนวัตกรรมในด้านต่างๆ เช่น การส่งกำลังไฟฟ้าแรงสูงพิเศษ การใช้งานสมาร์ทกริดที่ยืดหยุ่น และการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศ

Transformers

ด้วยการเป็นผู้บุกเบิกเทคโนโลยี นวัตกรรม ผสานความหลากหลายของทีมงาน Transformers ทำให้ Hitachi Energy สามารถเปลี่ยนพลังงานเพื่อเพิ่มมูลค่าทางสังคม ทางสิ่งแวดล้อม และทางเศรษฐกิจ – ทำให้เกิดอนาคตด้านพลังงานที่ยั่งยืนสำหรับคนรุ่นปัจจุบันและคนรุ่นต่อไป Hitachi Energy  นำเสนอหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง power transformers, หม้อแปลงเรียงกระแสไฟฟ้า traction transformers ฉนวนและส่วนประกอบ insulation and components เซ็นเซอร์ดิจิทัล และบริการหม้อแปลง

Transformers ของ Hitachi Energy มีเครือข่ายการขายทั่วโลกประมาณ 100 ประเทศ ครอบคลุมการใช้งานสำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้า การส่งและการจำหน่าย โลหะและเหมืองแร่ น้ำมันและก๊าซ โครงการเชิงพาณิชย์และโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการคมนาคม ด้วยความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นในกริด Transformers ยังถูกใช้มากขึ้นเพื่อปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้าและการจัดการเครือข่าย ซึ่ง TXpert™ ถือเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีสำคัญที่เปิดตัวมาเพื่อรองรับการแปลงเป็นดิจิทัลของ Transformers

ไฟฟ้ากับการก้าวสู่อนาคตพลังงานคาร์บอนเป็นกลาง

ตั้งแต่มีการประดิษฐ์คิดค้นไฟฟ้าขึ้นเมื่อ 200 ปีที่แล้ว ไฟฟ้าก็ทำให้ความเป็นอยู่ของคนเราดีขึ้น แต่การเปลี่ยนแปลงและการขับเคลื่อนการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างยั่งยืนในอีก 30 ปีข้างหน้าจะเหนือกว่าสิ่งที่เราเคยเห็นมา การวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลการศึกษาล่าสุดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของระบบพลังงานทั้งหมดของโลกแสดงให้เห็นว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 2 เท่าจาก 20 เปอร์เซ็นต์ ณ ปัจจุบัน เป็นมากกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ของความต้องการพลังงานทั้งหมดภายในปี 2593 และบางภูมิภาคของโลกอาจจะมีความต้องการการใช้ไฟฟ้ามากกว่านี้

ไฟฟ้าจะเป็นกระดูกสันหลังของระบบพลังงานทั้งหมด

ปัจจัยหลักที่มีส่วนส่งเสริมให้เกิดการส่งมอบพลังงานไฟฟ้าที่คาร์บอนเป็นกลางในอนาคต คือ การเชื่อมต่อแหล่งพลังงานจากพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์และพลังน้ำในปริมาณที่มากขึ้นเข้ากับกริด การเติบโต การกระตุ้นการใช้ไฟฟ้าจากภาคการขนส่ง อาคาร อุตสาหกรรมของโลก และตัวพาพลังงานเสริมที่ยั่งยืน “ไฮโดรเจนสีเขียว” (Green Hydrogen) เป็นเชื้อเพลิงทางเลือกที่เป็นพลังงานสะอาด และเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ถูกจับตามอง ในฐานะหนึ่งในตัวเลือกที่ดีสำหรับอนาคต 

ทั้ง 3 ปัจจัยเมื่อรวมกันแล้ว จะทำให้เรามีรากฐานที่ไฟฟ้าจะกลายเป็นกระดูกสันหลังของระบบพลังงานทั้งหมด และสังคมที่ยั่งยืนสามารถก้าวหน้าต่อไปได้ และด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุด สะอาดที่สุด คุ้มค่าที่สุดในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน การควบคุมพลังงานจากลม แสงแดด และน้ำที่ธรรมชาติมีอย่างไม่จำกัด ทำให้โลกมีกระแสไฟฟ้าใช้ได้อย่างยั่งยืน  ด้วยเหตุนี้ Hitachi Energy คาดว่ากำลังการผลิตพลังงานหมุนเวียนทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 10 เท่าจนถึงปี 2593

จากที่ทุกภาคส่วนได้ตั้งเป้าหมายเพื่อก้าวสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) โดยหลายประเทศทั่วโลกได้กำหนดเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนไว้ภายในปี 2593 สำหรับประเทศไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญในการลดใช้คาร์บอนไดออกไซด์เช่นกัน โดยมีเป้าหมายสนับสนุนการมุ่งสู่พลังงานสะอาด และลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2608 – 2613 (ค.ศ.2065-2070) ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มของกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว 

สำหรับเป้าหมายสู่การสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) Hitachi Energy กำลังร่วมมือกับเหล่า ลูกค้า และเหล่าพันธมิตรในการค้นหาโซลูชั่นระดับโลก เพื่อแก้ไขปัญหาความท้าทายทั่วโลกที่เกี่ยวกับอนาคตด้านความเป็นกลางทางคาร์บอนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ปี2564 ที่ผ่านมาทาง Hitachi Energy ได้มีการเปิดตัวพอร์ตโฟลิโอ EconiQ™  เป็นพอร์ตโฟลิโอที่มีประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า สามารถลดการเกิดคาร์บอนฟุตพรินต์ตลอดวงจรชีวิตทั้งหมดได้อย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้Hitachi Energyกำลังพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลและพลังงานร่วมกับเหล่าลูกค้าและพันธมิตร เพื่อช่วยให้ลูกค้าของ Hitachi Energy สามารถ เอาชนะความซับซ้อนและความท้าทายในทุกขีดความสามารถ ในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ความ เป็นกลางด้านคาร์บอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

“ทั้งนี้ บริษัท ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายพลังงานสะอาด ของประเทศไทย  ตลอดจนดำเนินงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายระดับโลกของ Hitachi Energy  ที่ต้องการบรรลุความเป็นกลาง ด้านคาร์บอนและการมุ่งมั่นขับเคลื่อนอนาคตพลังงานที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน ” ดร.วรวุฒิ กล่าวปิดท้าย

Advertisment

- Advertisment -.