“GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน” เดินหน้าออกหน่วยที่ 2 ประจำปี 65

- Advertisment-

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ กัลฟ์ ร่วมกับ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินโครงการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ “GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน” ปี 2565 ต่อเนื่องเป็นหน่วยที่ 2 โดยจัดขึ้นที่ ชุมชนเคหะฉลองกรุง แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กทม. หลังจากได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากชุมชนและประชาชนที่ได้เข้ารับบริการจากโครงการฯ ที่ได้จัดขึ้นเป็นปีแรกเมื่อปี 2563 เพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการรักษาทางทันตกรรมที่มีประสิทธิภาพท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 และในปี 2565 นี้ ที่ได้ออกหน่วยครั้งแรกไปเมื่อวันที่ 19 ต.ค.65 ณ ชุมชนการเคหะธนบุรีโครงการ 1 ส่วน 1 เขตบางขุนเทียน กทม.
โดยหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ของโครงการ “GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน” จะให้บริการตรวจรักษาปัญหาสุขภาพช่องปากในเบื้องต้น อาทิ อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน เคลือบฟลูออไรด์ เอ็กซเรย์ และผ่าฟันคุด ซึ่งจะสามารถให้บริการผู้ป่วยได้ 150-200 คน/วัน นอกจากนี้ทางทีมทันตแพทย์ จากคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาสาสมัครจากกัลฟ์ ได้ให้ความรู้เรื่องทันตสุขศึกษากับประชาชน เพื่อที่ประชาชนที่มาเข้ารับบริการจะได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการรักษาสุขภาพฟันเพื่อนำไปปฏิบัติและบอกต่อกับคนอื่นๆ ต่อไปได้ เพื่อป้องกันโรคทางสุขภาพช่องปากอย่างยั่งยืน


ทพญ. พัณณ์ชิตา เหรียญรักวงศ์ ทันตแพทย์ประจำศูนย์บริการสาธารณสุขลำผักชี เขตหนองจอก กทม. กล่าวว่า ทางกัลฟ์ได้ประสานมาว่าต้องการที่จะให้บริการทางทันตกรรมกับพื้นที่ห่างไกล และขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเข้าถึงการรักษาทางทันตกรรมที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง ซึ่งพื้นที่เขตหนองจอกนั้นเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ มีประชากรกว่า 200,000 คน และสถานที่ให้บริการด้านสาธารณสุขหลักๆ ของรัฐมีเพียง 2 แห่ง และบุคลากรทางการแพทย์มีน้อย รวมถึงการทำฟันให้ประชาชนแต่ละรายค่อนข้างใช้เวลานาน จึงเป็นข้อจำกัดในการเข้ารับบริการทางทันตกรรมของคนในชุมชน การที่กัลฟ์ร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่รักษาทางทันตกรรมให้กับชุมชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จึงเป็นอีกหนึ่งโครงการฯ ที่เข้าถึงประชาชนและพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือจริงๆ

ทพญ. พัณณ์ชิตา เหรียญรักวงศ์ ทันตแพทย์ประจำศูนย์บริการสาธารณสุขลำผักชี เขตหนองจอก กทม.
พล.ท.หญิง พันธุ์ทิพย์ รักษาเสรี ทันตแพทย์อาสาในโครงการหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่
 พล.ท.หญิง พันธุ์ทิพย์ รักษาเสรี ทันตแพทย์อาสาในโครงการหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ กล่าวเพิ่มเติมว่า การยับยั้งปัญหาสุขภาพช่องปากและฟันเป็นสิ่งที่เราสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตนเอง โดยควรจะแปรงฟันทุกวันอย่างน้อยวันละ 2 เวลา และแปรงฟันให้ถูกวิธีตามระยะเวลาที่เหมาะสม ประมาณ 2-3 นาที และควรตรวจสุขภาพฟันอย่างสม่ำเสมอทุก 6 เดือน โดยทางคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และกัลฟ์ ก็มีความมุ่งมั่นว่าโครงการหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่นี้จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องทันตสุขศึกษา และช่วยขยายผลให้เกิดการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากและฟันอย่างยั่งยืนได้ต่อไป

ในส่วนของการจัดหาพื้นที่ในการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่นั้น ได้รับข้อมูลจากสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เพื่อช่วยให้การรักษาสามารถไปถึงยังพื้นที่ชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริง โดยปีนี้จะมีการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ “GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน” ทั้งหมด 3 ครั้ง  โดยครั้งสุดท้าย จะจัดขึ้นในวันที่ 23 พ.ย.65 ณ วัดทิพพาวาส เขตลาดกระบัง ผู้ที่สนใจสามารถมาลงทะเบียน walk-in ได้ในเวลา 08.00 – 09.00 น. โดยรับจำนวนจำกัดเท่านั้น สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทางเฟสบุ๊คแฟนเพจ https://www.facebook.com/GulfSPARK.TH/
- Advertisment -
Advertisment