GULF แจ้งเดินเครื่องโรงไฟฟ้า GSRC หน่วยที่ 4 ขนาด 662.5 เมกะวัตต์เข้าระบบของ กฟผ.แล้ว

- Advertisment-

GULF แจ้งเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์โรงไฟฟ้า GSRC หน่วยที่ 4 ขนาด 662.5 เมกะวัตต์เข้าระบบของ กฟผ. ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 65 ที่ผ่านมา

ผู้สื่อข่าว​ศูนย์ข่าว​พลังงาน (Energy​ News​Center-ENC​ )​ รายงานว่าบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF แจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบว่า เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 บริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ GULF​ และเป็นผู้ดำเนินโครงการ
โรงไฟฟ้าเอกชนขนาดใหญ่ (Independent Power Producer: IPP) ได้แก่ โรงไฟฟ้า GSRC ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์
หน่วยผลิตที่ 4ซึ่งเป็นหน่วยการผลิตสุดท้ายของโครงการ มีกำลังการผลิตติดตั้ง 662.5 เมกะวัตต์โดยจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบของ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. เป็นที่เรียบร้อยตามกำหนด (โดยหน่วยผลิตที่ 1- 3 กำลังการผลิตติดตั้งรวม1,987.5เมกะวัตต์ เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564วันที่ 1 ตุลาคม 2564 และวันที่ 31 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ตามลำดับ)

โครงการโรงไฟฟ้า GSRC ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีเป็นหนึ่งในโรงไฟฟ้า IPP ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ภายใต้บริษัท อินดิเพนเดนท์พาวเวอร์ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (“IPD”)ซึ่งดำเนินโครงการ IPP จำนวน 2 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 5,300 เมกะวัตต์ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้า GSRC และ
โครงการโรงไฟฟ้า กัลฟ์ พีดี(“GPD”) โดยมีขนาดกำลังการผลิตติดตั้งโครงการละ 2,650.0เมกะวัตต์ (แบ่งเป็น 4 หน่วยผลิต
หน่วยผลิตละ 662.5 เมกะวัตต์)และมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. เป็นระยะเวลา 25 ปี

- Advertisment -

ทั้งนี้ โครงการโรงไฟฟ้า GPD มีกำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์หน่วยที่1-4 ในเดือนมีนาคม 2566 ตุลาคม 2566 มีนาคม 2567 และตุลาคม 2567
ตามลำดับ

Advertisment