GPSC เปิดตัวทุ่นโซลาร์ลอยน้ำ G Float เจาะตลาดลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม

- Advertisment-

GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. จับมือ CHPP ซึ่งเป็น บริษัทในเครือ เปิดตัว G Float ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมทุ่นโซลาร์ลอยน้ำเชิงพาณิชย์หวัง​เจาะ​กลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รับเทรนด์พลังงานสะอาด         

นางรสยา เธียรวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. ในฐานะประธานกรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จำกัด (CHPP-ถือหุ้น 100% โดย GPSC) เปิดเผยว่า ผลิตภัณฑ์ G Float ที่ได้มีการเปิดตัวในวันนี้ ( 25 พ.ค.2564 ) เป็นนวัตกรรมทุ่นโซลาร์ลอยน้ำ (Floating Solar) ที่พร้อมดำเนินการในเชิงพาณิชย์เพื่อใช้สำหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนทุ่นลอยน้ำ (FloatingPV System) สำหรับกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมรวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ ที่ต้องการติดตั้งโซลาร์ลอยน้ำบนแหล่งน้ำขนาดใหญ่

โดยการพัฒนานวัตกรรมทุ่นโซลาร์ลอยน้ำ ได้ผ่านการพัฒนา และออกแบบที่มีจุดเด่นให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากการติดตั้งแผงโซลาร์บนทุ่นลอยน้ำที่ใช้นวัตกรรมเม็ดพลาสติก (HighDensity Polyethylene หรือ โพลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อให้ได้เม็ดพลาสติกที่มีคุณสมบัติพิเศษมีความยืดหยุ่น แข็งแรง ทนทาน สามารถผสมสารป้องกัน UV และขึ้นรูปได้ง่ายเพื่อผลิตเป็นทุ่นลอยน้ำที่มีประสิทธิภาพ มีอายุการใช้งานยาวนาน

- Advertisment -

ทั้งนี้ CHPPยังได้มีการออกแบบจุดยึดของทุ่นโซลาร์ เพื่อให้มีความแข็งแรงทนต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ รวมทั้งกระแสคลื่นและลมได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้ทุ่นลอยน้ำมีความมั่นคงและไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า

และการออกแบบยังได้คำนึงถึงความสะดวกรวดเร็วในการประกอบทุ่นและง่ายต่อการบำรุงรักษา รองรับการติดตั้งแผงโซลาร์ขนาดมาตรฐานจนถึงขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักมากขึ้น และมีอายุการใช้งานของวัสดุยาวนานถึง 25 ปี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมีความปลอดภัยต่อระบบนิเวศใต้น้ำ รวมทั้งผ่านการทดสอบ Food Contact ขององค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (US FDA)อีกด้วย

ที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์​ G Float ได้ถูกนำไปใช้แล้วในโครงการที่ประสบความสำเร็จมาแล้วต่างๆก่อนหน้านี้ อาทิ โครงการเมืองอัจฉริยะ ให้กับสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) รวมถึงโครงการความร่วมมือกับกลุ่ม ปตท. ในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดลอยน้ำทะเล (FloatingSolar on sea) ขนาด 100 กิโลวัตต์ ในพื้นที่ บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด (PTT Tank) ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เป็นต้น  

Advertisment

- Advertisment -.