GPSC รับทราบ มติ กกพ. ห้ามซื้อหุ้น GLOW เตรียมคุย Engie หาข้อสรุป

- Advertisment-

GPSC รับทราบ มติ กกพ. ห้ามซื้อหุ้น GLOW เผยเตรียมหารือ Engie หาข้อสรุปดีล ลั่นเดินหน้าตามวิสัยทัศน์เดิม มุ่งสร้างนวัตกรรมด้านไฟฟ้า พัฒนาธุรกิจต่อเนื่อง พร้อมแสวงหาโอกาสเติบโตจากการลงทุนทั้งใน-ต่างประเทศ ชี้มีอีกหลายโปรเจ็กต์ในมือ 

นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน) หรือ GPSC เปิดเผยกรณีที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. มีมติไม่อนุมัติในการขอเข้าซื้อหุ้นบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) หรือ GLOW ว่า GPSC รับทราบคำตัดสินของ กกพ. แต่ทั้งนี้กำลังศึกษาแนวทางและรายละเอียดการดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ GPSC ยืนยันว่าได้ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายอย่างครบถ้วนแล้ว และจะคงแนวทางการพัฒนาธุรกิจตามแผนเดิมที่วางไว้ต่อไป เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการมุ่งสู่บริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าชั้นนำด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนในระดับสากล โดยจะมุ่งให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงและพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการด้านพลังงานของประเทศ พร้อมทั้งแสวงหาโอกาสการเติบโตทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการเร่งพัฒนาการใช้ไฟฟ้าด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ

นอกจากนั้น GPSC ยังคงเน้นการพัฒนานวัตกรรมไฟฟ้าและพลังงาน พร้อมทั้งมองหาโอกาสและแสวงหาการลงทุนใหม่ๆ เพื่อรองรับการเติบโตของการใช้ไฟฟ้าในอนาคต ทั้งในส่วนที่เกิดจากโครงการลงทุนต่างๆ ภายใต้กรอบนโยบายพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) และการขยายตัวของการบริโภคภายในประเทศ ขณะเดียวกันมีแผนจะร่วมพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศเพื่อนบ้าน

- Advertisment -

นายชวลิต กล่าวว่า GPSC ยังมีโครงการอื่นๆ ที่อยู่ระหว่างการศึกษาและดำเนินการ โดยจะพยายามผลักดันธุรกิจ เพื่อให้ผลประกอบการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่วนแผนการซื้อ GLOW นั้น GPSC จะหารือร่วมกับ Engie และหากมีความคืบหน้าเป็นประการใดในสาระสำคัญ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทราบในลำดับต่อไป

Advertisment

- Advertisment -.