GPSC พร้อมแข่งประมูลโรงไฟฟ้าIPPภาคตะวันตกทั้ง1,400เมกะวัตต์

- Advertisment-

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน) หรือ GPSC  พร้อมร่วมวงแข่งขันประมูลไอพีพีภาคตะวันตกที่รัฐจะดำเนินการ  ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าประเทศฉบับใหม่ หรือ PDP2018

นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน) หรือ GPSC เปิดเผยว่า หลังจาก GPSC ได้เข้าซื้อกิจการของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด(มหาชน) หรือGLOWเรียบร้อยแล้ว จะส่งผลให้ GPSC มีความพร้อมมากขึ้นที่จะเข้าแข่งขันสร้างโรงไฟฟ้าในภาคตะวันตกตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าประเทศ(พ.ศ.2561-2580) หรือ PDP 2018 ประมาณ 1,400 เมกะวัตต์  โดยGLOWถือเป็นทั้งผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่(IPP) และผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก(SPP)ที่มีประสบการณ์การแข่งขันสร้างโรงไฟฟ้ามาก่อน  ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างติดตามนโยบายของภาครัฐในการเปิดประมูลโรงไฟฟ้าอย่างใกล้ชิด

นอกจากนี้GPSC ยังอยู่ในระหว่างการจัดทำแผนธุรกิจ  เพื่อให้ทราบทิศทางการลงทุนและรูปแบบธุรกิจที่จะช่วยสร้างการเติบโตในอนาคต ให้กับองค์กรโดยคาดว่าจะมีความชัดเจนในปลายปี 2562 นี้

- Advertisment -

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน(Energy News Center-ENC) รายงานว่า ตามแผนPDP2018  ภาคตะวันตก จะมีโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าไตรเอ็นเนอยี่ ขนาด700 เมกะวัตต์ ในปี 2567 และโรงไฟฟ้าใหม่ ขนาด700เมกะวัตต์ ในปี 2568  ที่จะเป็นรูปแบบการเปิดประมูลIPP ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงทั้ง2โรง โดยคาดว่า ภายในปี 2562-2563 จะมีความชัดเจนในนโยบาย  โดย นอกจาก GPSC แสดงความสนใจที่จะเข้าร่วมประมูลแล้ว ยังมีผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายอื่นๆ ที่แสดงความสนใจเข้าร่วมประมูลเช่นเดียวกัน  อาทิ บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง  เอ็กโกกรุ๊ป  บี.กรีม และกลุ่มกัลฟ์  เป็นต้น

Advertisment

- Advertisment -.