GPSC กำไรไตรมาส 1/2566 โต 257%

- Advertisment-

GPSC เผยผลประกอบการไตรมาส 1/2566 กำไรเพิ่ม 257% เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2565 เหตุจากผลประกอบการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ดีขึ้น ราคาเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ ถ่านหินลดลง และรับส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนโครงการพลังงานสะอาดในประเทศอินเดีย พร้อมเดินหน้าสู่เป้าหมายเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียน 50% ในปี 2573

นายวรวัฒน์   พิทยศิริ    ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่    บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. เปิดเผยถึงผลประกอบการไตรมาส 1/2566 บริษัทฯ มีรายได้ทั้งสิ้น 27,905 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY)  โดยมีกำไรสุทธิ 1,118  ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 804 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 257% และเมื่อเทียบกับไตรมาส 4/2565 (QoQ ) กำไรสุทธิของบริษัทฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1,554 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 356% โดยมีปัจจัยบวกจากการปรับค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (Ft) ของงวดเดือนมกราคม-เมษายน 2566  ที่สะท้อนต้นทุนพลังงานมากขึ้น ส่งผลให้ margin ขายไฟฟ้าให้กับกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมสูงขึ้น แม้ว่าปริมาณการขายไฟฟ้าและไอน้ำในกลุ่มอุตสาหกรรมจะลดลง จากการหยุดซ่อมบำรุงของลูกค้าอุตสาหกรรมในไตรมาสแรกก็ตาม 

นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยบวกจากผลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าเก็คโค่วันที่มีกำไรเพิ่มขึ้น  ประกอบกับได้รับส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัท อวาด้า เอนเนอร์ยี่ ไพรเวท จำกัด (Avaada Energy Private Limited หรือ AEPL) เพิ่มขึ้น รวมถึงค่าใช้จ่ายในด้านการขายและการบริหารที่ลดลง แม้ว่าบริษัทฯ  จะได้รับส่วนแบ่งกำไรของโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรีต่ำลงจากปริมาณน้ำที่ลดลงก็ตาม

สำหรับทิศทางเศรษฐกิจในปี 2566 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มการขยายตัวอยู่ในระดับ 3.6% จากการฟื้นตัวภาคการท่องเที่ยวอย่างชัดเจน ซึ่งมีผลต่อการจ้างงาน และยังมีปัจจัยสนับสนุนไปถึงการบริโภคของภาคเอกชนที่จะทำให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ขณะที่การส่งออกไตรมาสแรก เริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัว ซึ่งคาดว่าจะฟื้นตัวชัดเจนในช่วงครึ่งปีหลัง แต่เศรษฐกิจโลกยังมีความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้นจากแนวโน้มเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูง รวมถึงปัญหาสถาบันการเงินในต่างประเทศที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด
Advertisment

- Advertisment -.