GCลงนามกับGEต่อสัญญาดูแลและบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอีก10ปี

- Advertisment-

GCและGE ลงนามต่อสัญญาดูแลและบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันก๊าซรุ่น GE Frame6Bและรุ่น GE Frame 5 ที่ติดตั้งอยู่ในพื้นที่โรงโอเลฟินส์ หน่วยที่1 ของGC ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง  เป็นระยะเวลา 10ปีพร้อมติดตั้งซอฟต์แวร์ด้านการบริหารจัดการประสิทธิภาพเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันก๊าซ(GE’S Predix* Asset Performance Management )ที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านปฏิบัติการ และเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบผลิตไฟฟ้าและไอน้ำให้มากขึ้น 

พิธีลงนามดังกล่าวมีขึ้นเมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2562 ที่ รร.เซ็นทารา แกรนด์ ลาดพร้าว โดยมีนายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้น บริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือGC  และ Mr. Darren Garwood ,Region General Manager-Asia Pacific ,GE Power ร่วมลงนาม

นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้น GC

นายคงกระพัน กล่าวว่า GC มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ยาวนานกับGE และมองเห็นถึงประโยชน์ในเทคโนโลยีและการให้บริการของGE จึงได้ต่อสัญญาการให้บริการเพิ่มเป็นระยะเวลา 10ปี  จากสัญญาฉบับแรกที่มีอายุ 15ปี เพื่อขยายขอบเขตการดำเนินงานรวมถึงการนำเทคโนโลยีดิจิตัลที่ทันสมัย มาใช้ในโรงไฟฟ้าของบริษัท

- Advertisment -

โดยที่ผ่านมาบริษัทในกลุ่ม ปตท. มีการใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันก๊าซของGE จำนวนทั้งสิ้น 29 เครื่อง โดยสัญญา Multi-Year Agreement (MYA) ของGCกับGE ฉบับแรกเริ่มตั้งแต่ปี 2552 และเมื่อขยายระยะเวลาไปอีก 10ปี สัญญาMYA นี้จะสิ้นสุดในปี 2575

เทคโนโลยี GE’S Predix* Asset Performance Management ที่ติดตั้งเพิ่มเข้ามา จะช่วยให้ GC สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการปฎิบัติการลง และยังทำให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันก๊าซมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น เพราะสามารถที่จะตรวจสอบและวิเคราะห์การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆว่าควรจะมีการซ่อมบำรุงรักษาเมื่อไหร่  เพื่อเตรียมวางแผนการซ่อมบำรุงได้ล่วงหน้าโดยที่ไม่ต้องชัตดาวน์เครื่อง

Mr.Darren Garwood ,Region General Manager-Asia Pacific ,GE Power

ด้าน  Mr.Darren Garwood ,Region General Manager-Asia Pacific ,GE Power กล่าวว่า ธุรกิจปิโตรเคมีและโรงกลั่น มีความต้องการความเชื่อมั่นในระบบการจ่ายไฟฟ้าและไอน้ำค่อนข้างสูงตลอด24ชั่วโมง ซึ่งเมื่อมีการติดตั้งซอฟต์แวร์ GE’S Predix* Asset Performance Management จะสามารถวิเคราะห์และประมวลผลการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ารวมทั้ง อุปกรณ์ต่างๆได้ล่วงหน้า  จึงทำให้รู้ว่า อุปกรณ์ต่างๆจะใช้งานไปได้อีกนานแค่ไหน และเมื่อไหร่ควรจะต้องปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ ทำให้วางแผนการสั่งซื้อมาเตรียมรอไว้ได้ก่อน โดยไม่ต้องเสียเวลา หรือ หยุดการผลิต ที่อาจจะทำให้ธุรกิจเสียโอกาสได้

Advertisment

- Advertisment -.