FPT เสนอถกเชื่อมโยงท่อส่งน้ำมันอาเซียนในเวทีAMEM ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ

- Advertisment-

ผู้บริหารของบริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด(FPT)เสนอให้ มีการบรรจุวาระหารือเกี่ยวกับการเชื่อมโยงท่อส่งน้ำมันระหว่างอาเซียนในที่ประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน (ASEAN Ministers on Energy Meetings หรือ AMEM ครั้งที่ 37 ในเดือน ก.ย. 2562 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ  เช่นเดียวกับสายส่งไฟฟ้าและท่อส่งก๊าซธรรมชาติ โดยบริษัท เตรียมส่งทีมงานศึกษาการขยายท่อและคลังน้ำมัน ที่อ.แม่สอด จ.ตาก และเมืองมะละแหม่ง ประเทศเมียนมา ภายในสิ้นเดือนส.ค.2562 นี้ หลังมองเห็นแนวโน้มในอนาคตที่ไทยต้องส่งออกน้ำมันทางท่อไปประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มมากขึ้น พร้อมหารือกรมธุรกิจพลังงานปรับกฎระเบียบให้ส่งออกน้ำมันทางท่อได้

ม.ร.ว. ศุภดิศ ดิศกุล ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด(FPT) ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BAFS เปิดเผยว่า ในการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน (ASEAN Ministers on Energy Meetings หรือ AMEM ครั้งที่ 37 ในเดือน ก.ย. 2562 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ควรมีการบรรจุประเด็นการหารือเกี่ยวกับการเชื่อมโยงท่อส่งน้ำมันระหว่างอาเซียนด้วย หลังจากที่มีการหารือเรื่องแผนเชื่อมโยงสายส่งไฟฟ้าและท่อส่งก๊าซธรรมชาติระหว่างกันแล้ว โดยมองว่า ความต้องการใช้น้ำมันในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนยังอยู่ในระดับสูงและสามารถเชื่อมโยงต่อกันไปจนถึงประเทศจีนได้ แต่ที่ผ่านมาเวทีการประชุม AMEM ยังไม่เคยมีการหยิบยกเรื่องดังกล่าวมาหารือกัน

โดยในเดือนส.ค.2562 นี้ ทาง FPT เตรียมส่งทีมงานไปศึกษาเพื่อขยายการวางท่อน้ำมันมันและสร้างคลังน้ำมันไปที่ อ.แม่สอด จ.ตาก และเมืองมะละแหม่ง ประเทศเมียนมา เพื่อส่งออกน้ำมันทางท่อไปยังกลุ่มประเทศ CLMV (ประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม) จากปัจจุบันที่ FPT อยู่ระหว่างการวางท่อน้ำมันไปสิ้นสุดเพียงแค่ จ.ลำปาง ทั้งนี้เนื่องจากเห็นว่าในอนาคตปริมาณการผลิตน้ำมันสำเร็จรูปในไทยจะเกินความต้องการใช้ จากทิศทางรถยนต์ไฟฟ้า(EV)ที่จะมาทดแทนรถยนต์เชื้อเพลิงน้ำมัน ดังนั้นมีความเป็นไปได้สูงที่จะต้องส่งออกน้ำมันทางท่อไปจำหน่ายยังประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น

- Advertisment -

อย่างไรก็ตามปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายอนุญาตให้ส่งออกน้ำมันทางท่อไปต่างประเทศ ดังนั้นจะต้องหารือกับกรมธุรกิจพลังงานเพื่อรองรับทิศทางการส่งออกน้ำมันทางท่อในอนาคตด้วย
สำหรับความคืบหน้าโครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำมันของ FPT นั้น คาดว่าจะสามารถสร้างท่อน้ำมันและคลังเก็บน้ำมันได้ถึงจังหวัดลำปางได้ภายในสิ้นปี 2562 นี้ หลังจากสร้างคลังและท่อน้ำมันจากบางปะอินไปถึงจังหวัดพิจิตรเรียบร้อยแล้ว โดยคาดว่าจะต้องใช้เวลาทดสอบการใช้ถังเก็บน้ำมันก่อน จากนั้นจะเริ่มเปิดใช้งานได้จริงต้นปี 2563

ทั้งนี้โครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือ จากบางปะอินไปยังจ.พิจิตร และจากจ.พิจิตรไปจ.ลำปางกำลังการผลิตรวม 9,000 ล้านลิตรต่อปี ปัจจุบันได้เปิดดำเนินการในเฟสแรก (บางปะอินไป จ.พิจิตร) แล้วในเดือนมี.ค. 2562 ขณะที่ในเฟสที่ 2 (จ.พิจิตรไปจ.ลำปาง) ได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 82% คาดว่าจะแล้วเสร็จได้ในเดือนพ.ย. 2562นี้ และจะเริ่มขนส่งน้ำมันได้ในปี2563 คาดว่าจะสามารถถึงจุดคุ้มทุนได้ภายใน 10 ปี

Advertisment

- Advertisment -.