- Advertisment-

ERC Showtime #2 “เคลียร์ทุกข้อสงสัย ตอบทุกปัญหาคาใจด้านพลังงาน”

ตอนที่ 4 : “Before and After 15 ปี กกพ. กำกับดูแลกิจการไฟฟ้าและก๊าซ”

- Advertisment -

ศูนย์ข่าวพลังงาน Energy News Center (ENC) รับอาสามาเคลียร์ทุกประเด็นเกี่ยวกับงานกำกับกิจการพลังงาน และทุกเรื่องพลังงานที่ทุกคนอยากรู้

สำหรับวันนี้จะพาทุกคนย้อนกลับไปถึงงานกำกับดูแลกิจการพลังงานและก๊าซ ว่าก่อนและหลังมี กกพ. และสำนักงาน กกพ. แล้วเป็นเวลา 15 ปี นั้น ภาคพลังงานของบ้านเราเป็นอย่างไรและเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร รวมถึงการบริหารจัดการให้เกิดความเป็นธรรมและโปร่งใสกับทุกฝ่ายได้อย่างไรบ้าง

วันนี้ผมขออาสาพาทุกคนมาจับเข่าคุยกับ คุณคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงาน กกพ. ในประเด็นนี้กันครับ

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.erc.or.th หรือแอพพลิเคชั่น ERC Thailand

Advertisment

- Advertisment -.