ERC Showtime ตอนที่ 3: “สำนักงาน กกพ. ใกล้คุณ ด้วยเกณฑ์คัดเลือกโรงไฟฟ้าชุมชนอย่างมีส่วนร่วม”

- Advertisment-

ตอนที่ 3 “สำนักงาน กกพ. ใกล้คุณ ด้วยเกณฑ์คัดเลือกโรงไฟฟ้าชุมชนอย่างมีส่วนร่วม” กับ ERC Showtime “เคลียร์ทุกข้อสงสัย ตอบทุกปัญหาคาใจด้านพลังงาน”

ศูนย์ข่าวพลังงาน Energy News Center  (ENC) รับอาสามาเคลียร์ทุกประเด็นเกี่ยวกับงานกำกับกิจการพลังงาน และทุกเรื่องพลังงานที่ทุกคนอยากรู้

จากที่ได้เผยแพร่เรื่องโรงไฟฟ้าชุมชน ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามครับ หลายคนจึงขอให้เรามาถาม “พี่เต้ย” คุณคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงาน กกพ. ต่อ ถึง ประเด็นเรื่องเกณฑ์การคัดเลือกโรงไฟฟ้าชุมชนฯ ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร และกระบวนการตัดสินเป็นไปด้วยความโปร่งใสมากน้อยเพียงใด ?

วันนี้เราจึงขออาสาพาทุกคนมาจับเข่าคุยกับ คุณคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงาน กกพ. ในเรื่องนี้กัน >> ชมคลิป >>>

- Advertisment -

Advertisment

- Advertisment -.