ERC Showtime ตอนที่ 12 “เปิดมาตรการรับมือวิกฤตสู่การประหยัดพลังงาน”

- Advertisment-

ERC Showtime ตอนที่ 12 “เปิดมาตรการรับมือวิกฤตสู่การประหยัดพลังงาน”

*** ERC Showtime “เคลียร์ทุกข้อสงสัย ตอบทุกปัญหาคาใจด้านพลังงาน” ***

Energy News Center – ENC รับอาสามาเคลียร์ทุกประเด็นเกี่ยวกับงานกำกับกิจการพลังงาน และทุกเรื่องพลังงานที่ทุกคนอยากรู้

- Advertisment -

ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญในการออกมาตรการเพื่อรับมือกับวิกฤตพลังงานทั้ง              ในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อลดผลกระทบเชิงลบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และที่ผ่านมาคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ สำนักงาน กกพ. ได้ออกมาขอความร่วมมือประชาชนลดใช้ไฟฟ้า

สาเหตุหนึ่งของวิกฤตด้านพลังงานของประเทศไทยในปัจจุบัน เกิดจากในปี 2565 นี้ ก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยมีปริมาณลดลง อันเป็นผลจากจากการผลิตก๊าซฯ ในแหล่งเอราวัณที่เปลี่ยนผู้ดำเนินการและเปลี่ยนระบบจากสัมปทานไปสู่ระบบแบ่งปันผลผลิต ไม่สามารถผลิตได้ตามข้อตกลง โดยมีปริมาณก๊าซฯ ลดลงเหลือ 399 ล้าน ลบ.ฟุตต่อวันหรือน้อยกว่า จากที่ควรจะอยู่ที่ 800 ล้าน ลบ.ฟุตต่อวัน ซึ่งทำให้ต้องมีการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG ที่มีราคาแพงจากต่างประเทศเข้ามาทดแทน

จากสถานการณ์ราคาพลังงานดังกล่าว การประหยัดพลังงานจึงเป็นแนวทางที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน วันนี้ ENC จึงได้รวบรวมมาตรการต่าง ๆ ในการประหยัดพลังงานจากหลายประเทศมาให้ทุกท่านได้รับชม  

*** ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.erc.or.th หรือแอพพลิเคชั่น ERC Thailand

Advertisment

- Advertisment -.