ERC Showtime ตอนที่ 11 “มาตรการประหยัดพลังงาน เพื่อลดปริมาณการน้าเข้า LNG Spot ราคาแพง”

- Advertisment-

ERC Showtime ตอนที่ 11 “มาตรการประหยัดพลังงาน เพื่อลดปริมาณการน้าเข้า LNG Spot ราคาแพง”

*** ERC Showtime “เคลียร์ทุกข้อสงสัย ตอบทุกปัญหาคาใจด้านพลังงาน” ***

Energy News Center – ENC รับอาสามาเคลียร์ทุกประเด็นเกี่ยวกับงานกำกับกิจการพลังงาน และทุกเรื่องพลังงานที่ทุกคนอยากรู้

- Advertisment -

จากสถานการณ์พลังงาน มีปัจจัยหลายส่วนที่ทำให้ค่าไฟในปัจจุบันแพงและต้องปรับราคาเพื่อให้เกิดความสมดุลกับทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม อย่างไรก็ตาม แนวทางการรับมือค่าไฟฟ้าแพงที่ทุกท่านสามารถทำได้ทันที คือ ร่วมมือกันประหยัดการใช้ไฟฟ้าอย่างจริงจัง เพราะประหยัดการใช้ไฟฟ้าให้ได้มากที่สุดเท่าไหร่ ก็นำเข้าเชื้อเพลิงราคาแพงมาผลิตไฟฟ้าน้อยลงเท่านั้น ค่าไฟก็จะถูกลงได้

วันนี้อยากชวนทุกท่านมาติดตามฟัง “มาตรการประหยัดพลังงานอย่างน้อย 10% เพื่อลดปริมาณการนำเข้า LNG Spot ราคาแพง” จากการบรรยายของ คุณคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เพื่อนำไปปรับใช้และประโยชน์ในการช่วยลดค่าไฟฟ้าได้

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.erc.or.th หรือแอพพลิเคชั่น ERC Thailand

Advertisment

- Advertisment -.