ENC Update: กลยุทธ์เพื่อการเติบโตของ ปตท.

- Advertisment-

ENC Update:

เมื่อวานนี้ (2 ก.ย. 2562) ผู้บริหาร บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) หรือ PTT ประกาศพร้อมผลักดันประเทศไทยให้มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลว หรือ LNG ของภูมิภาคอาเซียน​ ตามนโยบายของรัฐบาล โดยไทยนับว่า เป็นประเทศที่มีความพร้อม เพราะเป็นผู้ใช้ก๊าซฯรายใหญ่และมีโครงสร้างพื้นฐานรองรับ ทั้งสถานีรับ-จ่าย LNG จำนวน  2 แห่ง และมีแผนจะสร้างเพิ่มอีก 1 แห่ง

นอกจากการผลักดันและสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง LNG ในภูมิภาคอาเซียนแล้ว ปตท. มีแผนการดำเนินการ และลงทุนเพื่อขยายกิจการ อย่างไรบ้าง? วันนี้ (3 ก.ย. 2562) ศูนย์ข่าวพลังงาน Energy News Center – ENC นำ “กลยุทธ์เพื่อการเติบโตของ ปตท.” มา update  โดยข้อมูลอ้างอิงจากเอกสารนำเสนอของ ปตท. ในงาน Analyst Meeting ครั้งล่าสุดที่ผ่านมา (http://ptt.listedcompany.com/misc/PRESN/20190816-ptt-am-2q2019.pdf)

- Advertisment -

 “กลยุทธ์เพื่อการเติบโตของ ปตท.”

@ ธุรกิจที่ ปตท. ดำเนินการเอง
 1. ธุรกิจก๊าซธรรมชาติและ LNG
 • เพิ่มความสามารถในการรับส่ง LNG เพื่อรองรับความต้องการในอนาคต  
 • หนุนประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง LNG ในภูมิภาคอาเซียน
 • ลงทุนใน LNG Value Chain และขยายธุรกิจก๊าซในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 1. ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
 • ผนึกกำลังสร้างมูลค่าเพิ่มของกลุ่ม ปตท. ด้วย Project One    
 • ขยายเครือข่ายการค้า
 1. ธุรกิจใหม่
 • ลงทุนในธุรกิจใหม่ที่เป็นเทรนด์ของโลก เช่น พลังงานสะอาด และแบตเตอรี่
 • ลงทุนในโครงการ EEC/EECi และโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
 • ระบบโลจิสติกส์ และอสังหาริมทรัพย์
 • สนับสนุนธุรกิจ startup และนำการวิจัยมาต่อยอดในเชิงพาณิชย์

@ กิจการที่ ปตท. ลงทุนผ่านบริษัทในกลุ่ม

 1. ธุรกิจต้นน้ำ
 • PTTEP
  • รักษาความต่อเนื่องของการสำรวจและผลิตก๊าซในอ่าวไทย
  • ขยายกิจการ ในไทยและไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เมียนมา และ มาเลเซีย ร่วมลงทุนกับโอมานและยูเออี
 • GPSC
  • ผนึก GLOW สร้างความแข็งแกร่ง
  • ลงทุนพลังงานหมุนเวียน แบตเตอรี่ และ Energy Solution
 1. ธุรกิจปลายน้ำ
 • GC
  • มุ่งพัฒนาสู่การผลิตผลิตเคมีภัณฑ์ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • ผลิตพลาสติกชีวภาพและนำไปสู่ Circular Economy
 • IRPC
  • ยกระดับสู่การผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • มุ่งพัฒนาสู่สินค้าพิเศษที่มีมูลค่าสูง
  • ลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาด เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
 • ThaiOil
  • ลงทุนพลังงานสะอาด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
 • OR (อยู่ระหว่างเตรียมเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ)                                                      
  • ขยายธุรกิจน้ำมันและค้าปลีกไปในระดับโลก
  • สร้างแบรนด์กาแฟอเมซอน ให้เป็นแบรนด์ของเอเชีย
  • สร้างรายได้และการเติบโตไปด้วยกันกับชุมชน

***********************************

Advertisment