ENC DATA: ราคาขายปลีกน้ำมันไทยเปรียบเทียบกับราคาน้ำมันในต่างประเทศ

ราคาขายปลีกน้ำมันไทยเปรียบเทียบกับราคาน้ำมันในต่างประเทศ

วันที่ 25 มีนาคม 2563

ราคาน้ำมันเบนซิน

ราคาน้ำมันดีเซล

 


วันที่ 18 มีนาคม 2563

ราคาน้ำมันเบนซิน

ราคาน้ำมันดีเซล

 


วันที่ 11 มีนาคม 2563

ราคาน้ำมันเบนซิน

ราคาน้ำมันดีเซล

 


วันที่ 5 มีนาคม 2563

ราคาน้ำมันเบนซิน 

ราคาน้ำมันดีเซล