Dow & Thailand Mangrove Alliance ร่วมต้านโลกร้อน ลดขยะทะเล

- Advertisment-

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

กรุงเทพฯ 28 สิงหาคม 2563 – ร่วมต้านโลกร้อน ลดขยะทะเล – นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (กลาง) นายฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (ที่ 2 จากซ้าย) ดร. เทจปาล ซิงห์ รองผู้อำนวยการองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (ซ้ายสุด) นายสุรชัย ยุติธรรมนนท์ นายอำเภอแกลง (ที่ 2 จากขวา) และ นายไชยรัตน์ เอื้อตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำประแส (ขวาสุด)  ร่วมลงนามความร่วมมือ Dow & Thailand Mangrove Alliance ตั้งเป้าอนุรักษ์ป่าชายเลนอ่าวไทย-อันดามัน 5 จังหวัด กว่า 5,000 ไร่ ชูปากน้ำประแส จังหวัดระยอง นำร่องโครงการ

Advertisment

- Advertisment -.